Tiêu đề văn bản Công văn v/v triển khai các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn
Số hiệu 1483 /UBND-TH Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan