Tiêu đề văn bản Công văn v/v triển khai các hoạt động truyền thông Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2022) và báo cáo công tác người khuyết tật năm 2022
Số hiệu 1430 /UBND-VX Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Đinh Thị Hồng Thu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan