Tiêu đề văn bản Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện
Số hiệu 1415 /UBND-TH Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan