Tiêu đề văn bản Công văn v/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
Số hiệu 120/PNV Cơ quan ban hành Phòng Nội Vụ
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Trần Thị Xuân
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan