Tiêu đề văn bản Công văn v/v chủ động tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn năm 2023
Số hiệu 1549 /UBND-TH Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/12/2022
Ngày hiệu lực 22/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan