Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí,tiêu chí thành phần Chỉ số Cải cách hành chính của UBND huyện Kon Rẫy năm 2022
Số hiệu 548 /BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Đinh Thị Hồng Thu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan