Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022
Số hiệu 612 /BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan