Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số hiệu 605 /BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan