Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn năm 2022
Số hiệu 01/BC-HĐ Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CCHC
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật