Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 cỉa Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
Số hiệu 151/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan