Tiêu đề văn bản Thông báo về việc kiểm kê, kê khai đất đai nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trong phạm vi GPMB DA sữa chữa nâng cấp đường DH22
Số hiệu 42/TB-HĐBT Cơ quan ban hành Hội đồng BT, HT & TĐC
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông Báo Người ký Nguyễn Hùng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan