Tiêu đề văn bản Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch covid 19 huyện Kon Rẫy
Số hiệu S6: 371 /QD-UBND, ngay 02 thong 9 n am 2021 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/09/2021
Ngày hiệu lực 03/09/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan