Tiêu đề văn bản Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch covid 19 huyện Kon Rẫy
Số hiệu S6: 371 /QD-UBND, ngay 02 thong 9 n am 2021 Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 03/09/2021
Ngày hiệu lực 03/09/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật