Tiêu đề văn bản Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021
Số hiệu 31/NQ-HDND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật