Tiêu đề văn bản Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021
Số hiệu 31/NQ-HDND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan