Tiêu đề văn bản Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Kon Rẫy (lần 2)
Số hiệu 30/NQ-HDND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật