Tiêu đề văn bản Nghị quyết về thành lập Ban dân tộc của HĐND huyện Kon Rẫy khoa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu 03/NQ-HĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực 23/06/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị định Người ký HĐND huyện Kon Rẫy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan