Tiêu đề văn bản Kết quả khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn huyện
Số hiệu 67/BC-VHTT (Phòng Văn hóa & thông tin) Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Phạm Viết Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan