Tiêu đề văn bản Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2020/ NQ- HĐND ngày 18/1/2020 và Nghị quyết số 33 /2021/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Số hiệu 260/BC-ĐGS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/11/2021
Ngày hiệu lực 26/11/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Huỳnh Ngọc Phong
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật