Tiêu đề văn bản Kết luận số: 03/KL-TTr, ngày 09/11/2021 của Thanh tra huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách, kế toán, quản lý, sử dụng kinh phí tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kon Rẫy
Số hiệu 03/KL- TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký Cao Xuân Tân
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan