Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh ...khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
Số hiệu 134/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Văn bản liên quan