Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh ...khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
Số hiệu 134/KH-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật