Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2888/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 129 -KH/HU ngày 28/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU ngày 15/5/2023...
Số hiệu 138/KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả

Triển khai thực hiện Kế hoạch số2888/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số129 -KH/HU ngày 28/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX thực hiện Chương trình số59-CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật