Tiêu đề văn bản Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện kết luận số 08-KL/TU
Số hiệu Số: 26/KH-HU Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Huyện ủy Kon Rẫy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai cuộc vận động "làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh

Văn bản liên quan