Tiêu đề văn bản Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 103/TB-BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
Số hiệu 326/BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật