A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc tại huyện Kon Rẫy

Chiều ngày 15/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Kon Rẫy về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và năm 2024.

Quang cảnh Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc tại huyện Kon Rẫy

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Lương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; có đại diện lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND -UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện Kon Rẫy.

 Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Kon Rẫy tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch như: Trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 1.984 tỷ đồng, vượt 2,8% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân đầu người là 38,27 triệu đồng vượt1,51% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ.Tổng thu ngân sách là 453.246 triệu đồng, vượt 2,9% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương là 442.007 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ chi. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 151.064 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là 126.680 triệu đồng, đạt 83,9% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng là hơn 13.000 ha, vượt 0,6% kế hoạch, đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế caoDuy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 61ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 189 tấn, vượt đạt 1,61% kế hoạch. Đến cuối năm toàn huyện có tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và vượt kế hoạch đề ra.  Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả như sau: toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 01 xã Tân Lập đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 01 xã Đăk Ruồng cơ bản đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 02 khu dân cư đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 11 thôn, làng đạt chuẩn thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và các di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai; công tác giáo dục - đào tạo luôn được chú trọng thực hiện; chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Trong 4 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách ước khoảng 147.619 triệu đồng đạt hơn 50% dự toán; tổng chi ngân sách nhà nước ước khoảng 113.611 triệu đồng đạt hơn 29% dự toán, tăng 102% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 là 166.422 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 31.539,24 triệu đồng đạt gần 19% kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp UBND các xã, thị trấn vận động Nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 đảm bảo đúng lịch thời vụ, với tổng diện tích lúa ruộng vụ Đông Xuân 528,5ha, đạt 100%; diện tích gieo trồng rau, đậu các loại 203,4ha, đạt 93,3% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm 106.845 con, đạt 86,5% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đặc biệt chú trọng công tác PCCCR mùa khô 2023-2024, đến nay địa bàn chưa xảy ra vụ cháy, thiệt hại về rừng, chưa xảy ra vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp...

Lãnh đạo huyện Kon Rẫy phát biểu tại buổi làm việc

Huyện Kon Rẫy đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, bổ sung phần vốn đối ứng là 12.800 triệu đồng và cho chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai đến hết năm 2025; hỗ trợ nguồn vốn (khoảng 15.000 triệu đồng) để triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đăk Ruồng; quan tâm về nguồn vốn (khoảng 45.000 triệu đồng) để đầu tư hoàn thiện Dự án đường giao thông Trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy; hỗ trợ đối với phần vốn tăng thêm để triển khai dự án tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng Kon Braih. Hỗ trợ kinh phí (1.210 triệu đồng) để lập quy hoạch vùng huyện Kon Rẫy đến năm 2024 làm cơ sở để triển khai xây dựng các đồ án quy hoạch nông thôn góp phần đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới. Xem xét cho chủ trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi các ngành tham gia ý kiến và trả lời kiến nghị của huyện, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của huyện Kon Rẫy trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kon Rẫy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội  ngay từ đầu năm để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các thủ tục về lập, điều chỉnh các quy hoạch quan trọng của huyện như điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy; lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Dự án Hồ chứa nước Đăk Po Kei

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kon Rẫy đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình; làm tốt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Huyện cần làm tốt và khai thác tiềm năng lợi thế của huyện nằm giữa 2 vùng kinh tế động lực của tỉnh là thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại Dự án Hồ chứa nước Đăk Po Kei và Dự án Trồng cây ăn quả công nghệ cao tại huyện Kon Rẫy của Công ty TNHH nông nghiệp sạch Tây Nguyên.

Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei có tổng mức đầu tư hơn 553 tỷ đồng, đầu tư 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 triển khai từ năm 2018 đến năm 2023 với tổng vốn đầu tư hơn 434 tỷ đồng. Mục tiêu từ năm 2018-2020 đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 1.600ha lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp; cung cấp nước sinh hoạt cho 15.000 nhân khẩu xã Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re. Tuy nhiên đến nay dự án chưa đạt được mục tiêu đề ra. Dự án Trồng cây ăn quả công nghệ cao của Công ty TNHH nông nghiệp sạch Tây Nguyên Dự án có tổng mức đầu tư là 886 tỷ đồng. Đến nay, công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB đã thực hiện được hơn 480ha, đạt 100% quỹ đất thực hiện dự án.

Riêng đối với dự Dự án Hồ chứa nước Đăk Po Kei, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/6.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật