A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

 

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Kon Rẫy

 

Tham dự tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện để cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, cải thiện sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Cụ thể, chỉ số CCHC năm 2023 xếp thứ 43/63 (cải thiện 12 bậc so với năm 2022), xếp hạng thứ 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so với năm 2022 tăng 4,79 điểm và tăng 12 bậc. Xét trong khu vực Tây Nguyên, tỉnh ta xếp thứ 2, sau tỉnh Đăk Lăk. 

Trong đó nhiều lĩnh vực có sự cải thiện đáng kể về thứ hạng so với năm 2022 như: Chỉ số tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tăng 30 bậc; chỉ số cải cách thể chế tăng 21 bậc, chỉ số cải cách chế độ công vụ và công chức tăng 17 bậc, chỉ số cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tăng 15 bậc, chỉ số cải cách tổ chức bộ máy tăng 14 bậc. 

Đặc biệt, chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 35/63 tiếp tục được cải thiện 7 bậc so với năm 2022, đứng thứ hai trong khu vực Tây Nguyên; hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 18-NQ/TU,ngày 06-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế văn hóa công sở; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, tiến độ, kết quả về cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đăng ký nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh. Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tự chủ, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua Đề án phát triển tỉnh nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị....

          Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023.

 


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật