A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thông báo số: 98/TB-UBND, ngày 3/11/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về công bố công khai bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy


Tin liên quan