A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định chấp thuận bổ sung dự án vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

1109/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về chấp nhận bổ sung dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy

 

Tin liên quan