Tiêu đề văn bản 1. QĐUB 135 22-3-2022 _Quyet dinh phe duyet quy hoach su dung dat thoi ky 2021-2030 huyen Kon Ray
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật