A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số : 196/TB-ĐGTS, ngày 5/10/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thông báo 196/TB-ĐGTS: Tải về xem nội dung

Các tài liệu đính kèm:

Công văn 2835: Tải về xem nội dung

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm: Tải về xem nội dung

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá: Tải về xem nội dung

Phụ lục các giá khởi điểm: Tải về xem nội dung

Kế hoạch kèm theo quyết định phê duyệt: Tải về xem nội dung

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá: Tải về xem nội dung


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu