TOÀN BỘ VĂN BẢN
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Chỉ thị
    Chỉ thị QPPL
    Công điện
    Công văn - Kế hoạch
    Quyết định Chủ tịch
    Quyết định
    Quyết định QPPL
    Thông báo
    Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
    Nghị Quyết HĐND
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổng hợp
    Kinh tế tổng hợp
    Kinh tế ngành
    Văn hóa - xã hội
    Nội chính - Tiếp dân
    Cải cách hành chính
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
292/QĐ-UBND 19/7/2019 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung Tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Kon Rẫy
293/QĐ-UBND 19/7/2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Kon Rẫy
04/QĐ-UBND 9/1/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nă 2019 của huyện Kon Rẫy
349/QĐ-UBND 9/4/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1) năm 2018
02/QĐ-HĐSK 22/1/2018 Quyết định về việc công bố sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2017
01/QĐ-UBND 17/1/2018 Công bố kết quả rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Kon Rẫy năm 2017
1585/QĐ-TTCP 21/6/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
344/QĐ-UBND 17/6/2015 Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử và Ban biên tập Website của UBND huyện Kon Rẫy
Trang: [1]
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC