LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
687597
Số người online: 40
Icon Tin tuc chi tiet THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực chính sách xã hội
8/19/2013 2:16:36 PM     
 

 

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1 Đổi lại các giấy tờ kháng chiến của đối tượng bị hư hỏng
Giải quyết chế độ giám định thương tật
 3 Cấp giấy xác nhận là con thương binh, liệt sĩ, bệnh binh người hưởng chính sách như thương binh đi học
 4 Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế sử dụng đất cho đối tượng chính sách lần đầu
 5 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho con đẻ đối tượng chính sách
 6 Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi
 7 Cấp giấy giới thiệu di  chuyển chế độ đối với người có công với cách mạng
 8 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng hoặc di dời mộ liệt sỹ
 9 Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho đối tượng chính sách 
 10 Cấp lại các giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ
 11 Mẫu Đơn xin cấp, (đổi) Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
 12 Mẫu Đơn xin cấp, (đổi) lại Thẻ thương binh (bệnh binh) 
 13 Cấp lại bằng tổ quốc ghi công
 14 Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công  
 15 Cấp giấy xác nhận người có công giúp đỡ cách mạng 
 16 Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội  
 17 Trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên, tại cộng đồng (đối tượng trẻ mồ côi, người tàn tật, già cô đơn, người đơn thân)  
 18 Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội  
 19 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng Bảo trợ xã hội 
 20 Mẫu Đơn đề nghị hổ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội 
 21 Trợ cấp đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
22 Hỗ trợ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên không có khả năng tự phục vụ 
23 Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội  
24 Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho con đẻ đối tượng chính sách 
25 Mẫu Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong Giáo dục - Đào tạo
26 Xét duyệt các đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 
27 Mẫu Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội  
28 Cấp giấy chứng nhận bệnh tật đối với bệnh binh 
29 Cấp giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 
30 Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 
31 Mẫu Bản khai cá nhân người tham gia kháng chiến 
32 Cấp lại giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh  
33 Cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng 
34 Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho con đẻ đối tượng chính sách 
35 Mẫu Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo
36 Trợ cấp tuất liệt sỹ đối với thân nhân liệt sỹ 
37 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng chính sách 
38 Mẫu Bản khai của thân nhân người có công với Cách mạng từ trần 
39 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân nhân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách
40 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
41 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng hưởng chế độ B, C, K) 
42 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
43 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với  thân nhân quân nhân, công an nhân nhân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách 
44 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách) 
45 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K) 
46 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ(Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
47 Mẫu Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
48 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã nghỉ hưu 
49 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
50 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
51 Mẫu Bản trích sao lý lịch của đối tượng về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 
52 Mẫu Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
53 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã nghỉ hưu 
54 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
55 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
( Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
 
56 Mẫu Bản trích sao lý lịch của đối tượng về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 
57 Mẫu Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
58 Mẫu Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
59 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình)
60 

Mẫu Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

61

Mẫu Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

62 Mẫu Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ( Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
63 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình 
64

Mẫu Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

65 

Mẫu Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng hưởng chế độ B, C, K) 

66

Mẫu Bản khai thân nhânĐề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật) 

67 Mẫu Giấy ủy quyềnVề việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
68 Giải quyết chế độ đối với đối tượng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 
69 Trợ cấp tuất liệt sỹ đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá 
70 

Giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học 

71 Mẫu Bản khai cá nhân 
72 

Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế sử dụng đất cho đối tượng chính sách lần đầu 

73  Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng 
74 

Mẫu Bản khai cá nhân 

75 

Giải quyết chế độ đối với bệnh binh 

76 

Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng chính sách 

77

Trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên, tại cộng đồng (đối tượng người già trên 85 tuổi) 

78 

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội(dùng cho cá nhân, hộ gia đình) 

79 

Trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên, tại cộng đồng (đối tượng người tâm thần, nhiễm HIV/AIDS)

80 Mẫu Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
81 

Giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc  

82 

Mẫu Bản khai cá nhân

83 Trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên, tại cộng đồng (đối tượng người nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi)
84 

Mẫu Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi 

85 

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

86

Trợ cấp đột xuất tại cộng đồng

87 Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (dùng cho cá nhân, hộ gia đình)  
88 Giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân người có công với Cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
89  Mẫu Bản khai của thân nhân người có công Cách mạng
90  Đổi lại giấy chứng nhận hộ nghèo
91  Cấp lại, đổi lại thẻ BHYT cho người nghèo 
92 Xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ
93 

Bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 

94 Mẫu Đơn đề nghị chi hổ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm) 

95

Mẫu Hồ sơ trẻ em 

   

  
     
Số lượt xem:1897
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC