LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330007
Số người online: 72
Icon Tin tuc chi tiet VĂN HÓA - XÃ HỘI
Phát động Giải báo chí tỉnh Kon Tum năm 2013
6/14/2013 7:29:45 PM     
Anh Trong tin
Lễ công bố Giải báo chí tỉnh Kon Tum
 

 Giải báo chí tỉnh Kon Tum được thành lập tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2011 UBND tỉnh Kon Tum.

Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ I được tổ chức trong năm 2012 với chủ đề Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2013).   
 
Ngày 10/6/2013, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chính thức triển khai Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ II - năm 2013 theo Thể lệ số 02/HĐGBCKT ngày 30/5/2013 của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Kon Tum.   
Chủ đề của Giải báo chí Kon Tum lần thứ II là: Giới thiệu tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phản ánh những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
1. Về tác giả:  
 
Là hội viên - nhà báo Việt Nam đang công tác trên địa bàn tỉnh và các cộng tác viên không phải là hội viên, nhà báo chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí xuất sắc về Kon Tum được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép (bao gồm: các tác phẩm báo chí đã sử dụng trên báo, tạp chí in, phát trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, báo điện tử. Tác giả dự Giải không vi phạm pháp luật, các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
 
2. Về tác phẩm:
 
Là tác phẩm báo chí thuộc các loại hình báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), ảnh báo chí về tỉnh Kon Tum được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013.
 
- Tác phẩm đạt giải là những tác phẩm bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, tính thuyết phục, có tính phát hiện, có hiệu quả xã hội cao.
 
- Tác phẩm biểu dương điểm hình tiên tiến, nhân tố mới phải được các cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận đã phát huy hiệu quả trong thực tế.
 
- Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, tạp văn...).
 
3. Hình thức thể hiện:
 
a. Tác phẩm báo in:
 
Bao gồm các thể loại như: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh báo chí. Mỗi tác phẩm là 01 tin hoặc một chùm tin (không quá 05 tin) ; một bài (không quá 05 kỳ) hoặc chùm bài (không quá 05 bài). Tác phẩm được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 kèm theo bài được cắt từ báo, tạp chí, báo điện tử; ghi rõ thời gian sử dụng, họ và tên, địa chỉ tác giả. Nội dung tác phẩm đánh máy vi tính phải trùng với nội dung đăng trên báo.
 
b. Tác phẩm phát thanh:   
 
Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh.Thời lượng không quá 10 phút, nhiều kỳ không quá 20 phút đối với thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn; thời lượng không quá 12 phút, nhiều kỳ không quá 35 phút đối với thể loại phóng sự, phóng sự điều tra.
 
Nếu là tác phẩm tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông. Tác phẩm được đánh máy vi tính trên khổ giấy A 4 kèm theo đĩa CD; ghi rõ thời gian phát sóng, họ và tên, địa chỉ tác giả; có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm.
 
c. Tác phẩm truyền hình:
 
Thể hiện đặc trưng của truyền hình là hình ảnh động.
 
Thời lượng không quá 10 phút, nếu nhiều kỳ không quá 20 phút đối với tin, phóng sự ngắn (phóng sự thời sự), phỏng vấn.
 
Thời lượng không quá 15 phút, nếu nhiều kỳ không quá 45 phút đối với phóng sự, phóng sự điều tra.
 
Thời lượng phim chuyên đề, phim tài liệu không quá 25 phút, nếu nhiều kỳ không quá 60 phút. Thời lượng giao lưu, tạo đàm không quá 45 phút.
 
 Nếu là tác phẩm truyền hình tiếng dân tộc phải có bản thuyết minh ra tiếng phổ thông.
 
Tác phẩm được đánh máy vi tính trên khổ giấy A 4 kèm theo đĩa VCD hoặc DVD; ghi rõ thời lượng, thời gian phát sóng, họ và tên, địa chỉ tác giả; có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm.
 
d. Ảnh báo chí:
 
 Bao gồm ảnh đơn, phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng; phóng sự ảnh không quá 10 ảnh đăng trên cùng một số báo, tạp chí, báo điện tử. Tác giả ảnh báo chí tham dự Giải cùng với ảnh được đăng trên báo, phải gửi kèm ảnh phóng trên giấy ảnh, cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18 cm (nhóm hoặc phóng sự ảnh). phải nộp ảnh gốc cỡ 9 x 12, có chú thích, kèm theo ảnh được sử dụng trên báo, tạp chí, báo điện tử. Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.
 
4. Cơ cấu giải thưởng:
 
Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ II- năm 2013 có 4 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí như sau:
 
Báo in  có 03 giải:
 
Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép.
 
+ Giải xã luận, bình luận, chuyên luận.
 
+ Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.
 
 Phát thanh có 02 giải:
 
+ Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn.
 
+ Giải phóng sự, phóng sự điều tra.
 
 Truyền hình có 3 giải:
 
- Giải tin, phóng sự ngắn (phóng sự thời sự), phỏng vấn.
 
- Giải phóng sự, phóng sự điều tra.
 
- Giải phim chuyên đề, phim tài liệu, giao lưu, tọa đàm.
 
Ảnh báo chí có 01 giải
 
Mỗi loại giải gồm có giải A, giải B, giải C và giải Khuyến khích.
 
Số lượng và mức thưởng các giải A, B, C và Khuyến khích do Hội đồng Giải báo chí tỉnh quyết định theo Quy chế sử dụng kinh phí Giải báo chí tỉnh.
 
5. Các bước tuyển chọn:
 
Vòng 1 (tuyển chọn): Tiến hành ở các chi hội, Câu lạc bộ nhà báo trực thuộc Hội nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh.
 
Ban Thư ký các Chi hội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tiếp nhận tác phẩm dự giải và thành lập Ban tuyển chọn (Thành phần gồm: Đại diện Ban Thư ký Chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí, đại diện phóng viên, biên tập viên có chuyên môn cao, có uy tín ở cơ quan) để tuyển chọn tác phẩm gửi về Hội đồng Giải báo chí tỉnh (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh).
 
Đối với tác phẩm của tác giả là cộng tác viên không phải hội viên, nhà báo chuyên nghiệp thì nộp trực tiếp về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và bước tuyển chọn tiến hành tại cơ quan Thường trực Hội Nhà báo tỉnh.
 
Biên bản tuyển chọn ghi rõ danh sách tác giả, tác phẩm, có chữ ký của Thư ký Chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và xác nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí nơi tác giả đang công tác.
 
Vòng 2 (sơ khảo): Tiến hành ở Hội đồng sơ khảo do Thường trực Hội Nhà báo tỉnh thành lập.
 
Vòng 3 (chung khảo): Tiến hành ở Hội đồng chung khảo (Hội đồng Giải báo chí tỉnh Kon Tum).
 
6. Thời hạn tuyển chọn:
 
Thời hạn tuyển chọn ở cơ sở: Các Chi hội hoàn thành công tác tuyển chọn tác phẩm trước ngày 15/3/2014.
 
Thời hạn gửi tác phẩm dự Giải về Hội đồng Giải báo chí tỉnh: Hạn cuối cùng là ngày 31/3/2014.
 
Địa chỉ nhận tác phẩm: HỘI NHÀ BÁO TỈNH KON TUM - Số 413 U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 
Giải báo chí tỉnh Kon Tum sẽ tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2014).

Theo kontum.gov.vn  
     
Số lượt xem:434
 Các tin khác:
      Icon  Huyện ủy Kon Rẫy: Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị
      Icon  Xã Đăk Tờ Re khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I năm 2013
      Icon  Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Kon Rẫy
      Icon  Thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kon Rẫy
      Icon  Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
      Icon  Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
      Icon  Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM: Tuổi trẻ huyện Kon Rẫy với Tháng thanh niên năm 2013.
      Icon  Đoàn nghệ nhân huyện tham gia “Tuần lễ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Măng Đen - huyện Kon Plông lần thứ I năm 2013”
      Icon  Xã Đăk Pne tổ chức Đại hội TDTT lần thứ I năm 2013
      Icon  Cuối tháng 2 có xuất hiện mưa trái mùa?
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC