LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
385996
Số người online: 43
Icon Tin tuc chi tiet THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013
5/6/2013 9:26:56 AM     
Ngày 26/4/2013, UBND tỉnh đã có văn bản số 812/UBND-KTTN về việc tập trung các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau
Anh Trong tin
Ảnh minh họa nguồn Internet
 

 Ngành thuế phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp để đôn đốc thu hồi kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước nhất là các khoản thu hồi nợ đọng, các nguồn thu thuộc về thế mạnh của địa phương nhưng chưa đóng góp nhiều cho NSNN như thu qua đầu tư, khai thác chế biến cao su, khai thác khoáng sản... Định kỳ hàng quý phối hợp cơ quan tài chính địa phương đánh giá, phân tích tình hình thực hiện thu, dự báo khả năng thực hiện cả năm; từ đó đề ra các giải pháp, kế hoạch triến khai cụ thể tham mưu UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ thu, điều hành chặt chẽ chi ngân sách theo tiến độ nguồn thu nhất là các khoản chi từ nguồn thu như tiền sử dụng đất, phí bãi gỗ, phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản...

 Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với các khoản tạm ứng thuộc kế hoạch các năm trước đã đến hạn, quá hạn nhưng chưa làm thủ tục hoàn ứng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối họp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thu hồi kịp thời số vốn đã được tạm ứng.

 
Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra việc sử dụng và quản lý vốn đã tạm ứng của các chủ đầu tư để thu hồi vốn ứng kịp thời
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn để thu hồi các khoản tạm ứng chưa có nguồn cân đối. Không xử lý tạm ứng mới cho các công trình xây dựng cơ bản chưa cam kết được nguồn.
 
Các cấp ngân sách thực hiện cân đối nhiệm vụ chi theo tiến độ nguồn thu để đảm bảo các nhiệm vụ chi cần thiết, trong đó ưu tiên dành nguồn để tập trung chi các chính sách liên quan đến con nguời, chi đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng... Giãn tiến độ các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cấp thiết vào cuối năm để xử lý khi cân đối được nguồn thu. Các đề án, kế hoạch, chính sách khi triển khai phải tính toán kỹ nguồn lực thực hiện, đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài ngân sách. Rà soát các chính sách địa phương ban hành bị trùng lắp với chính sách Trung ương để tham mưu UBND-HĐND xem xét bãi bỏ, nhằm giảm bớt áp lực cho NSĐP. Dự phòng ngân sách tập trung xử lý các nội dung liên quan khắc phục thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng cấp thiết.
 
Đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường chủ động sắp xếp, điều chỉnh dự toán để thực hiện nhiệm vụ được giao kể cả nhiệm vụ phát sinh, thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồnngân sách. UBND tỉnh không xử lý các nội dung đơn vị đề nghị bổ sung kinh phí. Trường hợp cấp thiết sau khi sắp xếpnhưng không đảm bảo ảnh hưởng kinh phí hoạt động quý 4, đơn vị có văn bản gởi Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh xử lý theo khả năng ngân sách vào cuối năm. Chủ tài khoản chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sử dụng ngân sách tại đơn vị đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch... theo quy định hiện hành; Củng cố nhân lực phòng tài chính của địa phương, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là các đơn vị dự toán cấp 1 quản lý nhiều đơn vị dự toán trực thuộc. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, thu, chi, sử dụng ngân sách.
 
Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tích cực khai thác tốt các nguồn thu phí, tích lũy đầu tư, mở rộng hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị đã được giao quyền tự chủ; triển khai các đề án xã hội hóa ngành đã được phê duyệt.

 

Nguồn kontum.gov.vn  
     
Số lượt xem:713
 Các tin khác:
      Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm
      Icon  Thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012
      Icon  Thông báo viếng Nghĩa trang liêt sỹ, Nhà bia tưởng niệm trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, khóa XIII
      Icon  Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện Kon Rẫy lần thứ V, năm 2013.
      Icon  Tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2013
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC