LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330021
Số người online: 80
Icon Tin tuc chi tiet TÀI LIỆU CÁC KỲ HỌP HĐND HUYỆN
Tài liệu kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
6/15/2020 3:03:28 PM     
 

 

STT

TRÍCH YỂU NỘI DUNG

FILE ĐÍNH KÈM

Cập nhật ngày 15 tháng 6 năm 2020

  Chương trình kỳ họp thư 10  Chương trình 
01 Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện Báo cáo
02 Tờ trình thông qua chủ trương Dự án khai thác quỹ đất Tờ trình
03 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri trình tại kỳ họp thứ 9 Báo cáo
04 Báo cáo thẩm tra Bc quyết toán ngân sách huyện năm 2019 Báo cáo
05 Báo cáo thẩm tra thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo
06 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết đề án phát triển quỹ đất Báo cáo
07 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo
08 Báo cáo thuyết minh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 Báo cáo
09 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện Báo cáo
10 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Báo cáo
11 Tờ trình dự thảo nghị quyết KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 Tờ trình
12 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tờ trình
13 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Tờ trình

14

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

 Tải về

15

Bc 6 tháng đầu năm 2020 của TAND huyện

Tải về

16

Bc công tác phòng, chống tội phạm và VPPL 6 tháng đầu năm 2020

Tải về

17

Bc tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban KT-XH HĐND huyện 2020

 Tải về 

18

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Tải về

19

Phụ biểu thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Tải về

20

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy

Tải về

21 Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách và báo cáo thuyết minh thu, chi ngân sách năm 2019

Tờ trình

Báo cáo

22 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Báo cáo
23 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Báo cáo
24 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo
25 Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo
26 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo
27 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri không trình tại kỳ họp thứ 10 Báo cáo
28 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp thứ 10 Báo cáo
29 Báo cáo thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Báo cáo
30 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của thường trực HĐND huyện Báo cáo
31 Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Báo cáo
32 Báo cáo thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Báo cáo
33 Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng Báo cáo
34 Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật Báo cáo
35 Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo Báo cáo
36 Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về thực hành tiết kiệm chống lãng phí  Báo cáo

 

37

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo
38 Báo cáo kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XIV Báo cáo
39

Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021

Báo cáo
40

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021

Báo cáo

 

41

Nghị quyết KTXH 6 thang dau nam 2020

Nghị quyết 
42

Nghị quyết phê chuẩn QT NS năm 2019

Nghị quyết 
43

Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư

Nghị quyết 


 

44

Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIV (Cao Xuân Tân)

Nghị quyết 
45

Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIV (Phạm Viết Thạch)

Nghị quyết 
46

Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện (Trần Quốc Bảo)

Nghị quyết 
47

Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND huyện (Đặng Văn Sướng)

Nghị quyết 
48

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện (Đặng Nhẫn)

Nghị quyết 
49

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện (Đinh Văn Hương)

Nghị quyết 
50

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện (Nguyễn Thông Điệp)

Nghị quyết 
51

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021

Nghị quyết 
52

Tờ trình cho thôi đại biểu HĐND huyện

Tờ trình
53

Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021

Tờ trình
54

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Khai mạc
55

PHÁT BIỂU BẾ MẠC 

Bế mạc

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện  
     
Số lượt xem:367
 Các tin khác:
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC