LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330143
Số người online: 150
Icon Tin tuc chi tiet KINH TẾ
Tháo gỡ khó khăn trong hỗ trợ hộ nghèo phát triển cao su tiểu điền
11/27/2012 2:11:46 PM     
Sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn bộn bề khó khăn…
Anh Trong tin
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc cao su.
 

 Thực trạng…

Toàn tỉnh có tổng diện tích cao su trên 57.700 ha. Trong đó cao su tiểu điền chiếm gần 25.000 ha và đã có gần 5.600 ha cho khai thác. Với diện tích này đã và đang tạo công ăn việc làm và giúp rất nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Vì vậy, ngoài chú trọng phát triển cao su đại điền thì việc phát triển cao su tiểu điền cũng đã và đang được tỉnh ta đặc biệt quan tâm nhằm phát huy lợi thế về thổ nhưỡng đất đai, khí hậu lại còn giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
 
Thực hiện chủ trương hỗ trợ hộ nghèo phát triển cao su tiểu điền, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Đề án hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ DTTS nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su” thành “Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh”. Đối tượng thụ hưởng Đề án được mở rộng hơn so với trước, tức là hộ nghèo được thụ hưởng Đề án không chỉ dừng lại là người DTTS mà đã được mở rộng gồm cả hộ nghèo là người Kinh.
 
Mục tiêu của đề án đặt ra là tập trung mọi nguồn lực, khuyến khích tất cả hộ nghèo có đất nông nghiệp nằm trong vùng quy hoạch phát triển cao su tiểu điền đăng ký trồng, chăm sóc cao su. Sau 01 năm thực hiện đề án đã có 786 hộ nghèo ở 6 huyện với 27 xã tham gia trồng mới 652 ha (đạt 95,4% kế hoạch). Trong đó, huyện Đăk Tô tham gia trồng được nhiều nhất là 183,1 ha, 202 hộ tham gia; tiếp đến là huyện Sa Thầy 166 ha, 217 hộ; huyện Ngọc Hồi 120 ha, 138 hộ; huyện Đăk Glei 95 ha, 114 hộ; huyện Đăk Hà 68,76 ha, 85 hộ; ít nhất là huyện Kon Rẫy với 20 ha và 30 hộ tham gia. Các hộ tham gia đề án được hỗ trợ trên 380.300 cây giống trồng mới và trồng dặm; hỗ trợ phân bón. Ngoài ra, còn được cán bộ khuyến nông hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn và thực hành ngoài thực địa kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su giai đoạn trồng mới, kiến thiết cơ bản…Hiện tý lệ sống của cây cao su đạt khoảng 90- 95%, cây sinh trưởng, phát triển tốt, đã phát triển một đến hai tầng lá, có nơi đạt 3 tầng lá ổn định.
 
…đến những khó khăn…
 
Tuy nhiên, kết quả đạt được là vậy nhưng sau 01 năm triển khai thực hiện đề án, 04 khó khăn cơ bản được các huyện đề cập đến đó là: Khó khăn đầu tiên là việc hỗ trợ hộ nghèo là người DTTS trồng cao su trên đất nông nghiệp, nhưng đất đó phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ tham gia đề án. Bởi với người ĐBDTTS ở 6 huyện tham gia Đề án nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung, từ xưa đến nay không quan tâm đến việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Họ có suy nghĩ: đất là của “cha truyền con nối” từ đời này, qua đời khác chẳng có ai tranh giành. Mặt khác, ngại “va chạm” với các thủ tục, ngại đi lại mất thời gian, mất việc nên không quan tâm đến việc kê khai để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù nhiều hộ có diện tích đất lớn, không tranh chấp. Một số ít hộ nghèo có ý thức hơn trong việc này thì hầu hết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ rất lâu rồi. Hiện nay, nhiều hộ được ông, bà hoặc cha, mẹ cho đất nhưng đất vẫn đứng tên chủ cũ. Nhiều trường hợp chủ cũ đã mất nên rất khó khăn trong việc xác minh quyền tặng - cho, thừa kế.
 
Khó khăn thứ hai phải kể đến là hầu hết diện tích các hộ nghèo đăng ký tham gia đề án trồng cao su tiểu điền đều nhỏ lẻ, manh mún và phân bố rộng trên địa bàn nhiều xã, giao thông đi lại thì khó khăn đặc biệt trong mùa mưa nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng cây giống trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, còn gây khó khăn trong quá trình quản lý, giám sát đề án của cán bộ quản lý cũng như quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và việc khai thác sau này của người dân.
 
Khó khăn thức ba là do năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án nên việc nhận thức của một số hộ tham gia vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; đặc biệt là chưa yên tâm sử dụng loại cây giống cao su bầu đặt hạt cưa động mầm. Ngoài ra, trồng còn chưa đúng kỹ thuật như hướng dẫn của cán bộ khuyến nông đã tập huấn; rất nhiều hộ trồng xem sắn với mật độ cao trong vườn cao su làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cao su, ngoài ra còn làm cao su dễ phát sinh dịch bệnh…
 
Khó khăn cuối cùng đó làm một số địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là phê duyệt danh sách hộ tham gia chưa đúng quy định, còn bị động trong việc rà soát, phối hợp cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho dân; sự phối hợp giữa các Ban chỉ đạo cấp huyện, xã và các phòng ban liên quan chưa chặt chẽ, kịp thời và công tác phổ biển, tuyên truyền các nội dung của Đề án chưa thực sự thường xuyên…đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của Đề án.
 
…và giải pháp tháo gỡ.
 
Đến nay, diện tích đăng ký trồng mới cao su tiểu điền năm 2013 đã được 07 huyện, thành phố (gồm 6 huyện trên và thêm thành phố Kon Tum) đăng ký là 1.104,7 ha với trên 1.000 hộ tham gia. Để đề án thực sự đi vào cuộc sống, giúp các hộ nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, nhiều giải pháp cấp thiết đã được Ban chỉ đạo đề án cũng như chính quyền địa phương đề ra ngay sau khi sơ kết 01 năm triển khai thực hiện như: BCĐ các cấp phải thực sự vào cuộc, nghiêm túc xem xét, giải quyết những khó khăn vướng mắc, tồn tại để khắc phục; UBND cấp xã, BCĐ Đề án cấp xã phối hợp với thôn, làng rà soát, hỗ trợ hộ nghèo có đất được thừa kế chưa mang tên chính chủ hoặc đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có sự tranh chấp để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo đủ điều kiện cho các hộ nghèo được tham gia Đề án vào năm 2013.
 
Ngoài ra, BCĐ Đề án cấp xã cần tăng cường công tác phối hợp với cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hộ thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là việc trồng xen sắn đúng kỹ thuật, chăm sóc làm bồn, tủ gốc giữ ẩm, phòng chống cháy vào mùa khô. Khi bình xét các hộ đăng ký tham gia đề án phải đề nghị các hộ đó cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng cao su như đã được tập huấn, đặc biệt là trồng xen canh phải đúng kỹ thuật.
 
“Dồn vườn đổi thửa” là giải pháp khó thực hiện đối với một tỉnh miền núi như Kon Tum nhưng không phải là không thể thực hiện được. Vì vậy, đây là một trong những giải pháp được BCĐ Đề án đặt ra nhằm phát triển tốt hơn Đề án này. Muốn làm được điều này không phải là chuyện “một sớm, một chiều” mà cần phải có thời gian cộng với công tác tuyên truyền, vận động, sâu sát của cán bộ quản lý Đề án các cấp. Nếu làm được điều này thì diện tích trồng cao su sẽ được tập trung hơn và mang lại nhiều hiệu quả hơn cho bà con tham gia Đề án./.

 

 

 

Theo kontum.gov.vn  
     
Số lượt xem:913
 Các tin khác:
      Icon  Kon Rẫy: Huy động nguồn lực để phát triển và bảo trì hệ thống giao thông
      Icon  Di chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Kon Rẫy - Cơ hội để phát triển Kinh tế – Xã hội
      Icon  Kon Rẫy: Huy động nguồn lực để phát triển và bảo trì hệ thống giao thông
      Icon  Tuổi trẻ Kon Rẫy chung tay xây dựng nông thôn mới
      Icon  Kon Rẫy: Khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng nông thôn mới
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC