LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386239
Số người online: 92
Icon Tin tuc chi tiet VĂN HÓA - XÃ HỘI
Huyện Kon Rẫy: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
4/27/2020 4:17:17 PM     
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện và các cấp chính quyền địa phương, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đã đạt được nhiều kết quả nhất định; công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền những nội dung liên quan đến chỉ thị luôn kịp thời…
Anh Trong tin
Hội nghị truyền thông về công tác gia đình
 

 Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đã được nâng lên rõ rệt. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt những thành tích đáng kể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ngày càng ổn định và phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn được thay đổi, đời sống của đại bộ phận người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt; lĩnh  vực kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai quyết liệt; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước được cải thiện; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, đối tượng; chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng; hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thực hiện nghiêm túc; chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày được cải thiện...Tình hình an ninh, chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn luôn được giữ vững.

Nhằm đảm bảo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình 30A-CTr/HU, ngày 26/10/2005 về thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH”; đồng thời, chỉ đạo các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tại địa phương, đơn vị mình và coi đây là công việc thường xuyên trước mắt cũng như lâu dài...

Đến nay, đại đa số gia đình các dân tộc trên địa bàn huyện luôn giữ được chuẩn mực và giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu (như: Lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động...) đã được gìn giữ, vun đắp và phát huy trong mọi mặt đời sống xã hội và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Kinh tế hộ gia đình thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng nền kinh tế - xã hội.  

Trong những năm qua tỷ lệ hộ nghèo giảm, công tác Dân số KHHGĐ, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em đã đạt được những thành quả tích cực góp phần xây dựng gia đình hanh phúc, xã hội ngày càng phát triển.....Đến nay tỷ lệ gia đình đạt chuẩn no, ấm là trên 80%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa là trên 71%. Tỷ lệ hộ gia đình biết và thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, Bình đẳng giới trên 80%. Tỷ lệ cán bộ cơ sở có kiến thức, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực gia đình trên 97%. Toàn huyện có 4.975/6.919 hộ đạt gia đình văn hóa, 1.507/3.902 hộ đạt hộ gia đình văn hóa 03 liền; 44/49 thôn làng, khu dân cư đạt danh hiệu thôn, làng, khu dân cư văn hóa; có 82/82 cơ quan đăng ký và đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 100% (49/49 thôn, làng tại địa bàn 07 xã, thị trấn) đều có hương ước, quy ước; hiện tượng tảo hôn, cưỡng ép, cản trở hôn nhân đã giảm, việc tang cũng được tổ chức chu đáo, gọn nhẹ, tiết kiệm, hợp vệ sinh; các lễ hội diễn ra đúng ý nghĩa; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Vai trò của UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến chiến lược và chương trình mục tiêu về công tác gia đình. Qua đó đã đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân Dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt; tình trạng bạo lực gia đình giảm tuyệt đối qua từng năm; 80% trở lên số hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; 95% số nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình; giảm 10% - 15% số hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội; 85% số hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần.

Nhiều địa phương đã thành lập và đưa vào hoạt động các mô hình Câu lạc bộ (CLB) như: CLB gia đình hạnh phúc xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tơ Re, CLB phòng chống bạo lực gia đình thị trấn Đăk RVe. Qua đó, đã nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu, tạo ra phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, biểu dương kịp thời và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 49-CT/TW trong thời gian tới, huyện đề ra, các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai trên địa bàn huyện:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả nội dung Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế trên địa bàn huyện; tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, về hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội và tác hại của việc tảo hôn.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị phối hợp, lồng ghép các nội dung của công tác gia đình vào nhiệm vụ chuyên môn; trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác quản lý, công tác chính sách pháp luật nhằm tạo môi trường thuận lợi cho công tác gia đình.

 Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 49 tại các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tăng cường giáo dục, vận động nhân dân, các cặp vợ chồng, thực hiện nghiêm Pháp lệnh dân số, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Kịp thời hỗ trợ cho những gia đình khó khăn nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự gia tăng mới các đối tượng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Huỳnh Thị Hoa – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy  
     
Số lượt xem:79
 Các tin khác:
      Icon  Bàn giao công trình cấp nước sạch tại xã Đăk Tờ Re
      Icon  Ghi ở Kon Brăp Ju
      Icon  Hưởng ứng Thư kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn
      Icon  Hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo
      Icon  Huyện Đoàn Kon Rẫy: Triển khai nhiều hoạt động phòng chống Covid-19
      Icon  Bàn giao "Mái ấm Công Đoàn"
      Icon  Huyện đoàn Kon Rẫy bàn giao công trình thanh niên năm 2020.
      Icon  Trao tặng chiếc đàn Tơ Rưng
      Icon  Lễ ra quân tháng thanh niên năm 2020
      Icon  Lãnh đạo huyện Kon Rẫy thăm, chúc mừng Hội LHPN huyện nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC