LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
505215
Số người online: 40
Icon Tin tuc chi tiet HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
HUYỆN KON RẪY Nhìn lại 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
3/26/2020 4:15:36 PM     
Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đã đi vào nề nếp và có chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ bộ máy chính quyền và thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển…
Anh Trong tin
Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020
 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội, Huyện ủy Kon Rẫy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực; xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực thi hành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nhìn lại, trong những năm qua, việc triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch luôn được đảm bảo và sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; qua đó, đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho đến việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác với tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều” đã góp phần nâng cao nhận thức, tránh nhiệm trong công tác, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện luôn được cấp ủy quan tâm kịp thời...Đến nay đã ban hành được 18 văn bản để chỉ đạo các TCSS Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các TCCS Đảng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình;  hầu hết các đơn vị đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện và đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của địa phương mình. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương….   

Việc xây dựng bản đăng ký cá nhân luôn được triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt việc viết bản đăng ký cá nhân; nội dung bản đăng ký của mỗi cán bộ, đảng viên cũng luôn bám sát vào từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể để liên hệ, qua đó áp dụng thực tiễn vào công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cũng được phát huy trên các mặt: tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, tác phong; tự phê bình, quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của ngành và của cơ quan. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong Nhân dân. Sự chuyển biến đó được thể hiện ở những hành vi việc làm cụ thể như: đi làm đúng giờ, có tác phong đúng mực, thực hiện tiết kiệm, có ý thức chống lãng phí, quan liêu, phát huy tinh thần tương thân tương ái, có thái độ hòa nhã, quan hệ gắn bó với Nhân dân, có tinh thần kỷ luật cao, bảo quản và sử dụng tài sản công đúng mục đích …

 

Thời gian tới, Huyện ủy Kon Rẫy xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gắn thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI). Tiếp tục rà soát, theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo chuyên đề năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng và phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng và trong xã hội...Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị - xã hội. Góp phần thực hiện xây dựng Đảng bộ Huyện Kon Rẫy trong sạch, vững mạnh...

 

Huỳnh Hoa – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy  
     
Số lượt xem:240
 Các tin khác:
      Icon  Y Tuy - Nữ thủ lĩnh thanh niên xã Đăk Tờ Re
      Icon  Kết quả Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019
      Icon  Trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Sơn
      Icon  Tuổi trẻ Kon Rẫy học tập và làm theo lời Bác
      Icon  Bí thư chi bộ gương mẫu học tập và làm theo lời Bác
      Icon  Trường phổ thông dân tộc bán trú – Trung học cơ sở xã Đăk Kôi đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác
      Icon  Huyện Kon Rẫy nhìn lại trong 03 năm triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tác phong Hồ Chí Minh
      Icon  Tuổi trẻ huyện Kon Rẫy không ngừng học tập và làm theo lời Bác
      Icon  Đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ
      Icon  Đinh Mạnh Hùng - Người trợ lý tác huấn tận tụy
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC