LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330607
Số người online: 32
Icon Tin tuc chi tiet TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP
Đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
3/20/2020 12:21:34 PM     
Chiều 18/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Anh Trong tin
Đại biểu dự tại điểm cầu huyện Kon Rẫy
 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có các đồng chí: U Huấn – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quang Thạch - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch 100-KH/TU ngày 3/7/2019 của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, từ ngày 07/1-11/3/2020 có 05 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư và 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội điểm thành công.

 Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu.

 Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của đa số đảng bộ, chi bộ được chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ đến sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

 Báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt.

 Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội, một số Đảng bộ còn có sự trùng lặp về nội dung giữa Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa trước và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành; Chương trình đại hội có nội dung chưa phù hợp; Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu có lúc còn lúng túng; việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều; tiêu chuẩn, trình độ một số nhân sự bầu vào cấp ủy có nơi chưa đảm bảo theo quy định…

 Để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở còn lại, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu tại Hội nghị đồng chí A Pớt đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở".

 Trong đó, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo tiến độ, yêu cầu tại Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh uỷ “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, nhất là đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

 Chuẩn bị Đề án nhân sự theo đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện quy trình công tác nhân sự trước, trong đại hội đảm bảo đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới phải phải đảm bảo quy trình, quy định, chú trọng về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu độ tuổi, nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

 Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Tổ chỉ đạo đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ cấp ủy và cấp uỷ viên được phân công phụ trách địa bàn, đơn vị trong việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc chuẩn bị đại hội cấp cơ sở.

 Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú ý kiểm soát chặt chẽ, không để nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, cắt giảm thành phần là khách mời, các thủ tục không cần thiết; không tổ chức đoàn đại biểu đến chào mừng đại hội và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định; tiến hành phun thuốc khử trùng trước khi diễn ra đại hội; bố trí nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho đại biểu và đảng viên; chuẩn bị các dụng cụ, khẩu trang, nước, dung dịch để rửa tay, sát khuẩn; không tổ chức liên hoan sau đại hội.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, theo kế hoạch đến ngày 30-6-2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở diện rộng trên địa bàn tỉnh. Thời gian còn lại không nhiều, vì vậy đề nghị các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung, công việc để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đồng thời tập trung chuẩn bị tốt nội dung, văn kiện để tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ yêu cầu. 

Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)  
     
Số lượt xem:136
 Các tin khác:
      Icon  Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
      Icon  Hội nghị lấy ý cán bộ hưu trí tham gia văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy.
      Icon  Khai giảng lớp Nhận thức về Đảng đợt I năm 2020
      Icon  Đại hội điểm Chi bộ thôn 3, xã Đăk Pne lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022
      Icon  Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kon Rẫy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
      Icon  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện bất thường tháng 2/2020
      Icon  Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đăk Ruồng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
      Icon  Đảng ủy xã Đăk Ruồng cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội điểm.
      Icon  Đại hội điểm chi bộ thôn 12, xã Đăk Tờ Re lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022
      Icon  Đăk Tờ Re: Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XI
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC