LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330130
Số người online: 141
Icon Tin tuc chi tiet KINH TẾ
Di chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Kon Rẫy - Cơ hội để phát triển Kinh tế – Xã hội
9/9/2012 5:00:15 PM     
Ngày 31 tháng 01 năm 2002 Chính phủ ban hành nghị định số 14/2002/NĐ-CP, về chia tách huyện KonPLông, tỉnh Kon Tum thành hai huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy; đổi tên thị trấn Kon Plông thành thị trấn Đăk Rve. Sau khi chia tách, huyện Kon Rẫy có 07 đơn vị hành chính bao gồm 06 xã và 01 thị trấn là: thị trấn Đăk Rve, Xã Tân Lập, Xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tơ Re, xã Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi và xã Đăk PNe. Tổng diệm tích tự nhiên toàn huyện khoảng 911,34 Km2. Ranh giới hành chính huyện được giới hạn như sau: Phía Đông giáp: Huyện Kon PLông và tỉnh Gia Lai; phía Tây giáp: Huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum; Phía Nam giáp: tỉnh Gia Lai; phía Bắc giáp: Huyện Đắk Hà và huyện Kon PLông. Dân số gần 24.000 người, mật độ dân cư 25 người/Km2.
Anh Trong tin
Công trường xây dựng câu Kon Braih
 

          Tiềm năng phát triển chủ yếu của huyện là tài nguyên đất đai, lâm nghiệp, tốc độ phát triển kinh tế của huyện trong những năm trước đây ở mức trung bình so với toàn tỉnh. Từ khi chia tách huyện cùng với tuyến giao thông quốc lộ 24 được nâng cấp từ thành phố Kon Tum xuống khu vực đồng bằng Quảng Ngãi – Dung Quất, tình hình kinh tế xã hội của huyện đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực nhất là các trung tâm xã dọc trên tuyến Quốc lộ 24 đang phát triển mạnh về thương mại, tập trung đông dân cư và trở nên năng động hơn, đặc biệt là khu trung tâm tiểu vùng cụm xã Đăk Ruồng- Tân Lập. Tuy nhiên, thị trấn Kon PLông (cũ) nay là thị trấn Đăk RVe lại gặp nhiều hạn chế trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu do quá gần Trung tâm huyện lỵ. Kon PLông mới và lại quá xa các trung tâm xã của huyện. Mặt khác do hạn chế về quã đất phục vụ cho các mục tiêu xây dựng, bố trí dân cưa… Do đó, không đáp ứng được vai trò là Trung tâm tổng hợp về kinh tế, hành chính, văn hóa, giáo dục-đào tạo, dịch vụ của huyện Kon Rẫy. Vì các lý do nêu trên, xét thấy khu vực Đăk Ruồng – Tân Lập có vị trí trung tâm huyện, nơi đây là đầu mối của các tuyến giao thông liên vùng quan trọng, thuận lợi cho việc khai thác và giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vừng trong và ngoài tỉnh (nối với trung tâm huyện Kon PLông ; thành phố Kon Tum; tỉnh Quảng Ngãi qua đường quốc lộ 24 và xã Đăk PXi, huyện Đăk Hà qua đường tỉnh lộ 677). Là nơi trung tâm của vùng nguyên liệu phục vụ cho phát triển cum công nghiệp-TTCN đối với một số ngành kinh tế và sản phẩm có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện. Ngoài ra, còn là nơi hội tụ nhiều yếu tố có lợi cho việc khai thác du lich gắn với lịch sử là trung tâm của huyện H16 trước đây.

          Để phát huy các tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý vừa đảm bảo phát triển phù hợp trong giai đoạn trước mắt, bền vững trong tương lai lâu dài, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng tưởng của tỉnh nói chung, huyện Kon Rẫy nói riêng và tạo sự liên kết phát triển giữa các vùng trong khu vưc. Huyện Kon Rẫy đã kiến nghị, đề xuất và được sự quan tâm đồng ý của tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh về chủ trương quy hoạch xây dựng thị trấn tại khu vực Đăk Ruồng – Tân Lập, huyện Kon Rẫy với tính chất của đô thị là thị trấn huyện lỵ.

          Ngày 03 tháng 8 năm 2005, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum có thông báo kết luận của số 787- TB/TU, về việc chuyển khu trung tâm hành chính của huyện Ngọc Hồi về phía Bắc của thị trấn Plei Kần và Quy hoạch thị trấn Đăk Ruồng – Tân Lập thành thị trấn huyện lỵ của huyện Kon Rẫy; Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2005, về việc thông qua chủ trương quy hoạch chung xây dựng trị trấn tại khu vục Đăk Ruồng-Tân Lập, huyện Kon Rẫy với tính chất của đô thị là thị trấn huyện lỵ.

          Ngày 21 tháng 02 năm 2006, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2006 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Sau đó là phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 02 khu trung tâm (Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2006, về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị- Hành chính thị trấn huyện lỵ huyện Kon Rẫy; Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2006, về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm Thương mại- giáo dục và dân cư của phía Tây thị trấn huyện lỵ huyện Kon Rẫy).

          Với mục tiêu là Trung tâm tổng hợp về kinh tế, hành chính, văn hóa, giáo dục- đào tạo, dịch vụ của huyện Kon Rẫy. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng được phê duyệt, huyện Kon Rẫy đã tích cực trong công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư xây dựng các công trình. Với tổng số 51 danh mục công trình hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật cần được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, trên tổng diện tích đất là 121,0 ha ở khu chức năng, với tổng nhu cầu kinh phí để đầu tư xây dựng khoảng 1.290,0 tỷ đồng (theo suất đầu tư hiện hành)

          Trong đó: Công trình hạ tầng cơ sở gồm 44 công trình, như: Trụ sở làm việc của các cơ quan  hành chính, sự nghiệp..., với tổng nhu cầu kinh phí để đầu tư xây dựng khoảng 730,0 tỷ đồng. Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 7 công trình, như: Công trình giao thông, cấp nước, cấp điện, san nền - thoát nước mưa, ... với tổng nhu cầu kinh phí để đầu tư khoảng 560 tỷ đồng.

          Mục tiêu xây dựng ngắn hạn, xác định gồm 32 công trình thiết yếu. Qua gần 6 năm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, đến nay đã và đang triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng được 11 công trình thiết yếu, với tổng số vốn đã được bố trí khoảng 250 tỷ đồng. Đạt 34,0 % về số lượng công trình đã triển khai và 21% về nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho công trình thiết yếu. Trong đó: Công trình đã cơ bản hoàn thành: 10 công trình (Trụ sở làm việc Huyện ủy, Trụ sở làm việc HĐND-UBND, Trụ sở khối Mặt trận đoàn thể, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Trường Trung học phổ thông, Bệnh viên huyện, công trình lưới điện khu trung tâm, Trung tâm dạy nghề, Ngân hàng chính sách - XH). Công trình đang thi công gồm: 01 công trình (Đường giao thông Khu trung tâm hành chính - chính trị).

Phần lớn số công trình còn lại đã và đang trong giai đoạn lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư như: Công trình cấp nước sinh hoạt, Trường THCS, Viện Kiểm soát, Huyện đội, Công an, Bảo hiểm xã hội...

          Kết quả đạt được nêu trên là được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Kon Tum, do đó quá trình thực hiện ở một số dự án đã được tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng trụ sở làm việc theo quy hoạch nhằm góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông nội vùng.

          Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại Trung tâm huyện lỵ mới còn chậm, chưa đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. Nguyên nhân do: Thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2009 đã gây sạt lở đất dọc hai bên bờ sông và đã cuốn trôi cầu Kon Braih dẫn đến vị trí xây cầu mới  phải thiết kế dịch chuyển về phía Bắc, đã làm xáo trộn và phải điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ. Nguồn vốn bố trí cho các công trình chưa đáp được nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng; giá nhân công, máy thi công theo tiền lương cơ bản hiện hành và giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng cao. Mặt khác, một số công trình phải dừng, giản tiến độ triển khai, khởi công mới như: Công trình cấp nước, Hội trường chung, Quảng trường trung tâm và các công trình thuộc ngành dọc khác.... theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ (tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011); Tỉnh ủy Kon Tum (tại Thông báo số 68-TB/TU ngày 28/02/2011) và của UBND tỉnh Kon Tum ( tại Chương trình hành động số 268a/CTr-UBND ngày 28/02/2011) về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

          Do đó, việc di chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện về địa điểm mới làm việc theo kế hoạch vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện xác định khắc phục khó khăn trước mắt để tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong những năm tiếp theo. Huyện Kon Rẫy đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận việc chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính về địa điểm mới làm việc vào quy II năm 2012 (theo Thông báo số 274/TB-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh). Trong khi chưa được đầu tư xây dựng công trình Hội trường chung theo quy hoạch, để kịp thời đáp ứng cho nhu cầu tổ chức các hội nghị tại huyện lỵ mới, huyện đã bố trí kinh phí và triển khai xây dựng hội trường tạm. Ngoài ra, một số cơ quan đơn vị (phần lớn là các cơ quan, đơn vị ngành dọc) vẫn phải làm việc tại thị trấn Đăk Rve, chưa chuyển được đến địa điểm mới để làm việc do chưa có cơ sở làm việc, chưa được triển khai đầu tư xây dựng.

          Từ thực tế nêu trên cho thấy, việc đầu tư xây dựng mới để chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính của huyện về khu vực Đăk Ruồng - Tân Lập sẽ tạo điều kiện lớn cho huyện Kon Rẫy phát triển kinh tế - xã hội.

         Để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ tại Trung tâm huyện lỵ mới của huyện Kon Rẫy đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% tiêu chí thị trấn huyện lỵ, đủ điều kiện để trình phê duyệt công nhận là đô thị loại V và thành lập thị trấn huyện lỵ mới. Huyện Kon Rẫy sẽ tiếp tục huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, bên cạnh đó cần được sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, HĐND -UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh trong việc tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư hoàn thành một số công trình thiết yếu, quan trọng khác như: Công trình cấp nước sinh hoạt; Hội trường chung; Quảng trường trung tâm.... theo quy hoạch xây dựng tại Trung tâm huyện lỵ  mới khu vực Đăk Ruồng - Tân Lập.

Nguyễn Văn Thủy - HUV, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kon Rẫy  
     
Số lượt xem:3475
 Các tin khác:
      Icon  Kon Rẫy: Huy động nguồn lực để phát triển và bảo trì hệ thống giao thông
      Icon  Tuổi trẻ Kon Rẫy chung tay xây dựng nông thôn mới
      Icon  Kon Rẫy: Khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng nông thôn mới
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC