LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330660
Số người online: 58
Icon Tin tuc chi tiet HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV
12/13/2019 3:17:35 PM     
Sáng ngày 11/12/2019, HĐND huyện Kon Rẫy đã long trọng tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV.
Anh Trong tin
Quang cảnh kỳ họp
 

Trước thềm kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV, chiều ngày 11/12/2019, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể của huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XIV cùng đông đảo cán bộ đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy.

                                     Viếng nghĩa trang

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Liên -TUV- Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng chí Thái Văn Ngọc- TUV, Trưởng Ban pháp chế HDND tỉnh đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí Thường trực Huyện Ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện; Chủ tịch HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã, thị trấn.

 Đinh thị Mỹ Hảo – Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp

Thay mặt chủ tọa kỳ họp Bà Đinh Thị Mỹ Hảo - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã Khai mạc kỳ họp. Trong bài phát biểu đồng chí đề nghị HĐND huyện cần phân tích, đánh giá đúng, làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại yếu kém, đề ra những giải pháp thực hiện tích cực và đồng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy -HUV, Phó tỉhủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020

Tiếp theo kỳ họp, thay mặt UBND huyện đồng chí Nguyễn Văn Thủy -HUV, Phó tỉhủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020. Theo đó, tính đến cuối năm 2019, Tổng giá trị sản xuất ước đạt  trên 1.243 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch, tăng 185 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 24,45 triệu đồng năm 2018 lên 26,73 triệu đồng đạt 104% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 259.892 triệu đồng đạt 108% dự toán HĐND huyện giao. Tổng diện tích gieo trồng là trên 11.692 ha, đạt 102,09% kế hoạch, tăng 1.071 ha so với cùng kỳ; Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là vùng nông thôn có nhiều đổi thay; công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu phi được triển khai có hiệu quả thiết thực; Lĩnh vực chăn nuôi có bước phát triển đáng kể đã góp phần tăng trưởng kinh tế hộ, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 02 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, có sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện đảm bảo các chính sách xã hội, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh ngày được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế như: Nông nghiệp chưa phát huy được yếu tố lợi thế và gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; học sinh bỏ học ở cấp trung học phổ thông còn cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để; tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra.

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Kon Rẫy đề ra những chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổng giá trị sản xuất đạt 1.379,40 tỷ đồng; thu ngân sách địa bàn 49 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,60 triệu đồng/người/năm; tổng số hộ 7.149 hộ; dân số trung bình 29.585 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,53%; huy động học sinh đến lớp 8.497 học sinh; đảm bảo giường bệnh 130 giường; tổng số hộ nghèo 1.460 hộ; tỷ lệ hộ nghèo 20,42%; tổng diện tích gieo trồng 11.802,34 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm 108.181 con; tổng sản lượng thủy sản 190,25 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 66%; phấn đấu 01 xã nông thôn mới nâng cao Tân Lập, 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 3, xã Tân Lập. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; quan tâm chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho Nhân dân. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý hành chính công.

Kỳ họp thứ 9, các ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo và tờ trình được thông qua các kỳ họp như: Về Báo cáo dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khóa XIV về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; Tờ trình về xin chủ trương điều chỉnh giá nước thuộc Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV; Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV.

Bước sang buổi chiều, kỳ họp đã được đồng chí Võ Văn Lương -UBND huyện đã trả lời trực tiếp, giải trình rõ ràng, đầy đủ tại hội trường các ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã,thị trấn trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV cụ thể việc quản lý và sử dụng các nhà công sở tại thị trấn Đăk RVe, đầu tư một số hạng mục công trình trước đây UBND thị trấn đã đề xuất; Đề án huy động nguồn lực để thực hiện phát triển và bảo trì hệ thống giao thông tại thị trấn Đăk RVe giai đoạn 2017-2021; Tình hình quản lý theo quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất hàng năm, giai đoạn…vv.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết cụ thể như: Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020. Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND huyện. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khóa XIV, về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh giá nước thuộc Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

 

 Trao tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động công tác Hồi đồng nhân dân huyện năm 2019.

  Nhân dịp này có 4 tập thể và 8 cá nhân được chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động công tác Hồi đồng nhân dân huyện năm 2019.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu Bế mạc kỳ họp, trong bài phát biểu đống chí nhấn mạnh “Nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, đề nghị UBND huyện khẩn trương cụ thể hóa Nghi quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch, khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ đối với các chỉ tiêu còn chưa đạt; tổ chức thực hiện, tìm giải pháp cụ thể, huy động mọi nguồn lực, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra. Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn của các cơ quan quản lý nhà nước. Tạo niềm tin trong nhân dân để thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua.Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng đầu năm, tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện nghiêm tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Tỉnh, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB, nhất là các công trình trọng điểm. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thu hút đầu tư.Chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp đem lại việc làm thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hiệu quả sử dụng đất, quản lý và sử dụng có hiệu quả đất lâm nghiệp đã giao cho nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiên tốt chính sách Kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 đề ra rất lớn, trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra HĐND huyện đề nghị chính quyền các cấp, toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020. Sau kỳ họp này, đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp với HĐND, UBND trong mọi lĩnh vực hoạt động. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tăng cường vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.  

Lâm Hiền - Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL &TT huyện)  
     
Số lượt xem:257
 Các tin khác:
      Icon  Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn.
      Icon  Kỳ họp bất thường lần thứ 6 HĐND huyện Kon Rẫy, khóa XIV
      Icon  Đoàn giám sát HĐND tỉnh Kon Tum làm việc tại xã Đăk Ruồng và Đăk Tờ Lung
      Icon  Hội nghị giao ban quý III/2019 giữa Thường trực HĐND với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
      Icon  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Ruồng
      Icon  Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp
      Icon  Thông báo kết quả kỳ họp lan thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV
      Icon  Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV
      Icon  Kỳ họp lần thứ 8 HĐND Thị trấn Đăk Rve
      Icon  Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Đăk PNe
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC