LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386181
Số người online: 56
Icon Tin tuc chi tiet TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP
Kon Rẫy tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025
11/12/2019 9:33:17 AM     
Đảng bộ huyện Kon Rẫy hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với 1.561 đảng viên. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được chuẩn bị chu đáo.
Anh Trong tin
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18, khóa XVIII
 

Ở cấp huyện, Huyện ủy đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ); kịp thời bổ sung thành viên Tiểu ban Văn kiện và kiện toàn Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện khi có sự thay đổi về công tác cán bộ, thành lập các Tổ chỉ đạo đại hội các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, triển khai thực hiện và chỉ đạo các TCCSĐ, các Tổ chỉ đạo đại hội tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức Đảng làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng ở cấp mình; trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là những chỉ tiêu gần đạt, chưa đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ.

Về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy - U Huấn chia sẻ: Đối với nguồn quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, chủ chốt của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện các bước quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ theo quy định của Đảng về công tác cán bộ, hiện đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Đối với nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, các phòng ban khối Nhà nước và Đảng ủy các xã, thị trấn. Qua rà soát, đến nay, nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể và các phòng ban khối Nhà nước cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, sự kế thừa giữa 3 độ tuổi, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS, mỗi chức danh quy hoạch đều có từ 3 - 4 cán bộ, đồng thời bảo đảm phương châm “động” và “mở” theo quy định.

Tiểu ban Văn kiện đã ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, trình Đại hội XIX Đảng bộ huyện.

Huyện ủy cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến thống nhất chủ đề, phương châm, đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội XIX Đảng bộ huyện.

Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đang tiến hành phân tích, tổng hợp các nội dung tham mưu của các cơ quan, đơn vị để xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, dự kiến hoàn thành dự thảo lần thứ nhất trình tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 11/2019.

Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng kế hoạch công tác của Tiểu ban, đồng thời trên cơ sở đánh giá tình hình, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII đã xây dựng báo cáo định hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX, rà soát công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; hiện nay đang chờ hướng dẫn của cấp trên để tham mưu triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ đang xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch bảo vệ Đại hội và Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, dự kiến trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến trong tháng 11/2019.

Ở cấp cơ sở, tính đến nay, 53/53 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; 7/7 đảng ủy các xã, thị trấn đã thành lập các Tiểu ban Phục vụ đại hội, Tổ chỉ đạo đại hội và xác định được chủ đề, phương châm đại hội, hiện nay đang tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ban Tổ chức Huyện ủy đã trực tiếp làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn về nguồn quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo rà soát, đề nghị phê duyệt bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo quy định.

Hiện nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đang tổng hợp, thẩm định hồ sơ, dự kiến trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 11/2019 để xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời chỉ đạo tiến hành rà soát nguồn cấp ủy đương nhiệm, xây dựng báo cáo định hướng nhân sự để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kon Rẫy tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, và thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, như 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập Nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước... 

Lâm Hiền (Nguồn từ Báo Kon Tum)  
     
Số lượt xem:222
 Các tin khác:
      Icon  Bế giảng lớp đảng viên mới đợt II/2019
      Icon  Khai giảng lớp đảng viên mới đợt II/2019
      Icon  Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
      Icon  Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy thăm, chúc mừng Văn phòng Huyện ủy và Hội LHPN huyện
      Icon  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 64 ( năm học 2018 – 2019) tại Kon Rẫy
      Icon  Bế giảng lớp nhận thức về Đảng đợt III năm 2019.
      Icon  Hội nghị Giao ban trực tuyến khối Đảng quý III/2019
      Icon  Khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt III/2019
      Icon  Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khoá XVIII
      Icon  Ghi nhận từ Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Kon Rẫy năm 2019
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC