LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386284
Số người online: 128
Icon Tin tuc chi tiet CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kon Rẫy nỗ lực xây dựng nông thôn mới
9/12/2019 2:11:58 PM     
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Kon Rẫy, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã quyết tâm thực hiện. Bên cạnh đó sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đã đem lại kết quả hết sức khả quan; 2/6 xã đã về đích nông thôn mới, các xã còn lại đang phấn đấu để thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
Anh Trong tin
Ra quân xây dựng nông thôn mới ở thôn 7 làng Kon Lung.
 

Xác định rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, UBND huyện Kon Rẫy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc tích cực. Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai sáng tạo, đồng bộ đã tạo sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của toàn thể Nhân dân về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình. Huyện đã chủ động tổ chức phát động phong trào “Kon Rẫy chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhờ vậy, các cấp, các ngành, đặc biệt là tại cấp cơ sở, mọi công việc đều được bàn bạc, thống nhất cao, dân chủ, minh bạch.

Đồng chí Trần Lạc - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết “Đảng bộ huyện nói chung và nhất là đảng bộ, các chi bộ cơ sở phải đặt vai trò của mình  trong việc xây dựng chuyên đề nông thôn mới, bên cạnh đó phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, nhất là hộ nghèo, hướng cho họ vào sản xuất hàng hóa, đảm bảo thu nhập; Chỉ đạo Mặt trận và các ngành đoàn thể, hội Nông dân, Hội phụ nữ, thanh niên và hội cựu chiến binh xác định nhiệm vụ của mình, mỗi ngành đoàn thể có các chương trình mục tiêu để bám sát vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Tỉnh và của TW. Trong 2019, Đảng bộ huyện chỉ đạo sát hơn nữa 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh, thứ nhất xây dựng nông nghiệp công nghệ cao; dự kiến mỗi xã một sản phẩm; phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng hành tạo điều kiện Ngành giáo dục phát triển mạnh hơn đạo tạo nghề, khởi nghiệp trên mảnh đát này, làm giàu trên mạnh đất nay”.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục và tin, bài phóng sự của các ngành, các cấp trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

2 xã Đăk Ruồng và Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới

Tiêu biểu như mô hình sáng kiến gắn âm ly và ba chiếc loa sau chiếu xe máy của anh Nguyễn Văn Nam tại thôn 3, xã Tân Lập để thông báo, tuyên truyền vận động bà con lối xóm thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đây là hình thức tuyên truyền được người dân đánh giá cao, có hiệu quả rất tốt, vừa giảm bớt năng lượng cũng như thời gian cho người cán bộ thôn.

Anh Đặng Tuấn Tịnh – Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho hay “Cấp ủy –Đảng – chính quyền, cán bộ công chức, viên chức của xã và Nhân dân gữi vững những tiêu chí đạt được cho các năm tiếp theo, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kịp thời cây con, giống cho người lao động, tạo học nghề cho gia đình nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo ”

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kon Rẫy đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương. Điển hình như mô hình nuôi cá lồng trên sông và mô hình trồng cây sâm đá tại xã Đăk PNe; cây sắn lai cao sản tại xã Đăk Ruồng; Mô hình trồng ngô lai chăn nuôi cho đàn gia súc Đăk Tờ Lung; mô hình trồng lúa mới TBR45 Tân Lập... 

Mô hình sản xuất trồng lúa mới tại xã Tân Lập

Bên cạnh đó, các ngành đoàn thể của huyện đã nỗ lực chung tây xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, mô hình mới đem hiệu quả thiết thực như: mô hình 5 không 3 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Mô hình thắp sáng đường quê và đoạn đường thanh niên tự quản của Huyện đoàn; hay phong trào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của UBMTTQVN huyện; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Công an huyện….Qua đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, người người nhà nhà có ý thức chung tay góp sức cho xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết “Thực hiện Chủ trương lớn của Đảng, nhà nước xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo, tạo điều kiện cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thanh niên. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, ý nghĩa, thiết thực và trọng tâm trong đó có nhiều hoạt động nổi bật, việc tham gia đăng ký một số công trình thanh niên, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt hơn nữa là việc kêu gọi các nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động tình nguyện cải thiện đời sống vật chất cho Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các hoạt động này được tổ chức thường xuyên hàng tháng, tháng thanh niên, hoạt động hè. Một số công trình tiêu biểu thực hiện được 21 km điện đường thắp sáng, hơn 2km đường bê tông, hơn 30 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, hơn 10 căn nhà nhân ái hỗ trợ các gia đình khó khăn. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên và bà con nhân hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới trên đại bàn huyện”.

Nhờ có “ý Đảng, lòng dân”, nên đến nay, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm đạt chuẩn 67,4 km chiếm tỷ lệ 100%; làm mới được 28,09 km đường trục thôn, làng và đường liên thôn, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt chuẩn 40,37 km chiếm tỷ lệ 94,48%; làm mới được 14,33 km đường nội thôn, ngõ xóm, nâng số km đường sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 18,43 km chiếm tỷ lệ 82,46%.

Bên cạnh đó, toàn huyện đã làm mới thêm được 18,4 km đường trục chính nội đồng, nâng số km được cứng hóa xe cơ giới đi được đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 36,2 km chiếm tỷ lệ 26,43%.

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã được tưới nước và chủ động ở các xã cơ bản đạt 80% trở lên. Hiện 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi. Tổng thu nhập bình quân đầu người/năm ở khu vực nông thôn trên địa bàn là 22,54 triệu đồng/ người/ năm.

Điều quan trọng trong những năm qua, Cấp ủy Đảng – chính quyền huyện đã biết huy động các nguồn kinh phí để tập trung đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 105 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, thôn 6 xã Tân Lập cho biết “Từ khi thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của xã Tân Lập nói riêng và huyện Kon Rẫy nói chung đến nay đường bê tông hóa từ nhà đến trung tâm xã rất khang trang, sạch đẹp; điện thắp sáng ở thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư kịp thời, nhiều mô hình phát triển kinh tế như mô hình trồng cây ngô lai, sắn lai làm thức ăn cho đàn gia súc giúp người dân nâng cao thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Người dân chúng tối rất phấn khởi khi xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết “Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới huyện Kon Rẫy gặp rất nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, quy hoạch phát triển manh mún, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp (mới chỉ đạt 8,4 triệu đồng/ người/ năm); bình quân mỗi xã mới đạt 4,5 tiêu chí nông thôn mới. Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện sớm thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến xã, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào cuộc. Kết quả sau 10 năm thực hiện, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới đã có nhiều thay đổi. Ngoài ngân sách nhà nước bố trí, hỗ trợ hàng năm, người dân cùng góp công, góp của để tham gia nhiều phần việc trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng đổi mới. Thu nhập tăng từ 8,4 triệu đồng/người/năm 2010 lên 24,5 triệu đồng/ người/năm 2018. Đến nay bình quân toàn huyện đạt 13,8 tiêu chí/xã, có 2 xã đạt nông thôn mới, cuối năm 2019 có thêm 01 xã (Đăk Tờ Lung) đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế giáo dục cũng được đầu tư phát triển toàn diện. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe, học tập cho nhân dân; vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ cơ sở được phát huy. Nhờ đó, đến nay toàn huyện có 4.975 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 72%, có 42 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 75%, 100 % thôn làng có nhà rông và hội trường văn hóa. Nét nổi bật nhất trong đó là tình làng, nghĩa xóm của bà con đã được phát huy, quy chế dân chủ được đảm bảo, khối đại đoàn kết được củng cố bền vững.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng được chú trọng thực hiện. Thanh niên nông thôn đã có nhiều cơ hội việc làm thông qua các lớp đào tạo nghề nông thôn trên địa bàn.

Tuy nhiên trong thời gian qua, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một số xã còn chậm, việc huy động, lồng ghép các nguồn trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, khả năng lồng ghép từ các chương trình chưa cao, nguồn ngân sách đầu tư còn thấp; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực trong Nhân dân, doanh nghiệp còn hạn chế…Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tập trung những định hướng cụ thể để tiếp tục thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó trong giai đoạn tiếp theo, huyện Kon Rẫy xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát huy kế thừa kết quả đạt được tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trước mắt phấn đấu trong năm 2020 xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và chuẩn xã nông thôn mới kiễu mẫu vào năm 2025. Tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng nông thôn, trong đó chú trọng tại các xã đặc biệt khó khăn. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tăng cường triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm, nhằm tập trung phát triển ngành trồng trọt,chăn nuôi,sản xuất nông nghiệp ứng dung công nghệ cao,quy mô gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

Có thể nói, 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn miền núi Kon Rẫy đã thật sự khởi sắc. Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Kon Rẫy với nhiều thành công nhưng cũng không ít khó khăn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Kon Rẫy tiếp tục xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Hi vọng, với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, năm 2020, huyện Kon Rẫy quyết tâm phấn đấu đầu tư xây dựng có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới như kế hoạch đã đề ra. 

Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)  
     
Số lượt xem:333
 Các tin khác:
      Icon  Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
      Icon  Công an huyện Kon Rẫy tổ chức giao lưu bóng Đá, bóng chuyền và Phát động ngày Hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Thôn 4 xã Đăk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy.
      Icon  Thị trấn Đăk Rve, tích cực thực hiện chỉnh trang đô thị
      Icon  Kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại Kon Rẫy.
      Icon  Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đăk Tờ Lung
      Icon  Mô hình “ làng phụ nữ DTTS Nông thôn mới” sau 2 năm thực hiện
      Icon  Hội nghị chuyên đề xây dựng Nông thôn mới
      Icon  Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại xã Đăk Tơ Lung
      Icon  Lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
      Icon  Xã Đăk Tờ Lung phấn đấu về đích nông thôn mới!
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC