LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
505276
Số người online: 71
Icon Tin tuc chi tiet HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Ủy ban nhân dân huyện
8/31/2012 10:39:26 AM     
 

I. Lãnh đạo UBND huyện:

 

Ông  Võ Văn Lương

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại cơ quan: 0603.824.132

Di động: 0914.080.157

Email: vovanluongkonray@gmail.com

 

 Ông: Nguyễn Văn Thủy

UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại cơ quan: 

Di động: 

Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

Bà: Đinh Thị Hồng Thu

HUV - Phó chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại cơ quan: 0603.824.368;

Di động: 0326854779

Email: hongthukr@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa – Xã hội.

II. Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện: 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND huyện, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND-UBND.

 Ông Trần Khắc Hà - HUV - Chánh Văn phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.198 ; di động: 0949.391.193 

 Ông Nguyễn Ngọc Đông- Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.054; di động: 0935.820.368

2. Thanh tra huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết kiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.           

Ông  Cao Xuân Tân - HUV - Chánh thanh tra

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.001; di động: 

 Ông Nguyễn Đức Dương - Phó Chánh thanh tra

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.001; di động: 0979707188  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

: Ông Nguyễn Xuân Trung - HUV - Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.124; di động: 0914.157.767 

 Ông Trần Văn Hiển Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.149; di động:

 4. Phòng Nội vụ:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. 

 Bà Nguyễn Thị Hòa - HUV - Trưởng phòng:

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.471

Ông Tào Văn Hiệp - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824. 471

Trần Thị Xuân - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Tư pháp

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. 


Ông Trần Minh Tiến - Phó Trưởng phòng phụ trách

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.140; di động: 0987.142.929 

6. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ. 

Ông  Nguyễn Hùng - HUV - Trưởng phòng 

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.177; di động:

 Ông Võ Tấn Quân - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.177; di động: 

Ông Đỗ Dũng Sỹ Phó Trưởng phòng

 - Điện thoại cơ quan: 0603.824.177

7. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. 

 Ông Võ Duy Ngọc Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.128; di động: 

 Ông Lê Văn Dẫu Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.054; di động: 0905.316.727.

 Ông Phan Đình Hiếu Phó Trưởng phòng

 8. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản. 

 Ông  Phạm Viết Thạch  - Trưởng phòng: 

- Điện thoại cơ quan: 02602218696

Ông Đặng Vĩnh Phú Phó Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0905281092 

 9. Phòng Giáo dục & Đào tạo:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

 Ông  Hoàng Đình Hải - HUV - Trưởng phòng:

- Điện thoại cơ quan: 0606.296.412

 Bà Hồ Thị Cảnh - Phó Trưởng phòng:

- Điện thoại cơ quan: 0606.296.477; di động:  

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Trưởng phòng: 

Điện thoại cơ quan: 0606.296.477; di động 0984582396

10. Phòng Y tế:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số. 

 Ông Biện Độ Kim - Trưởng phòng:

- Điện thoại cơ quan: 0603.824828; di động: 0982.557.126 

11. Phòng Nông nghiệp & PTNT:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư gắn với ngành nghề, làng nghề, làng nghề nông thôn; các chương trình mục tiêu quốc gia. 

   Ông Nguyễn Việt Cường - HUV - Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan:  0603.824.189; di động: 0962.590.279.

  Ông  Đinh Hồng ThắngPhó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.189; di động:  

  Ông Nay Y Khánh Phó Trưởng phòng:

 - Điện thoại cơ quan: 0603.824.189; di động: 0989.885.153

12. Phòng Kinh Tế & Hạ tầng:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mai; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị). 

  Ông  Lê Quang Chính  - HUV - Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.137; di động:  

  Ông Lê Hữu Phước Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.137; di động: 0987.727.279

 13. Trung Tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng về sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông

 Ông Trần Minh Quang - HUV - Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: 0905593598 

 14. Phòng Dân tộc.

Chức năng, nhiệm vụ chính:  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

  Bà: Nguyễn Thị Tuyết   Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 0603.824.848; di động: 

  Ông: Nguyễn Trọng Phấn  -  Phó Trưởng Phòng  

 15.  Chi cục Thống kê.

Chức năng, nhiệm vụ chính: Thực hiện điều tra, tổng hợp phân tích, dự báo thống kê tình hình kinh tế, xã hội.

 Ông Mai Văn Trí  Chi Cục trưởng 

-Điện thoại cơ quan: 0603.824179; di động: 0986.224.518

 Ông Đinh Văn Tiếu  Phó Chi cục trưởng:

-Điện thoại cơ quan: 0603.824179; di động: 0949.669.583

16. Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị

 Ông:  Đào Thanh Sang - Giám đốc

17.Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp-dáo dục thường xuyên

Ông: Đặng Nhẫn - Giám đốc

Ông: Huỳnh Tấn Công - Phó Giám đốc

Ông: Phạm Hoàng - Phó Giám đốc

BBT  
     
Số lượt xem:21522
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC