LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330684
Số người online: 70
Icon Tin tuc chi tiet HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV
7/8/2019 8:38:20 AM     
Sáng ngày 4/7/2019, tại Hội trường trung tâm chính trị - hành chính huyện, HĐND huyện Kon Rẫy đã long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Anh Trong tin
Quang cảnh Kỳ họp HĐND thứ 8
 

Trước thềm kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV, chiều ngày 3/7/2019, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể của huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XIV cùng đông đảo cán bộ đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy.

Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng chí U Huấn - TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Lạc - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Đồng chí Võ Văn Lương – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Huyện ủy - HĐND – UBND - UBMTTQVN huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIV, trưởng các ban ngành đoàn thể huyện, chủ tịch HĐND – UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí U Huấn TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp đồng chí U Huấn - TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Trong bài phát biểu, đồng chí nhấn mạnh các đại biểu, tổ đại biểu HĐND huyện tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đánh giá làm rõ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được, không đạt được so với Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm và chỉ rõ nguyên nhân, trong đó cần tập trung vào những vấn đề mà người dân đang quan tâm. Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể hơn nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng các cấp, chính sách mới ban hành của Trung ương, của tỉnh thực sự đến với người dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Tiếp đó kỳ họp đã nghe Thường trực HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả giám sát các chương trình, dự án được kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện. Tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 7 và tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV.

Tại kỳ họp thay mặt UBND huyện, đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt trên 537 tỷ đồng đạt 44,9% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ; trong đó: Nông lâm - Thủy sản tăng 22,4%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,4%, Thương mại - Dịch vụ tăng 11,9%. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 10.295,34 ha đạt 89,89% kế hoạch (tăng 607,87 ha so với cùng kỳ); trong đó: Diện tích gieo trồng cây hàng năm: 5.731 ha đạt 83,31% kế hoạch, tăng 317,92 ha so với cùng kỳ. Trong đó: đã thu hoạch diện tích lúa vụ Đông Xuân đạt 523,5 ha, năng suất bình quân đạt 54,03 tạ/ha với sản lượng 2.828,7 tấn, tăng 113,78 tấn so với cùng kỳ và đang tiếp tục gieo trồng lúa vụ mùa năm 2019 với diện tích ước khoảng 856,95 ha (lúa ruộng: 390,45 ha; lúa rẫy: 466,5 ha) đạt 77,06% kế hoạch và tăng 76,25 ha so với cùng kỳ. Đối với cây lâu năm diện tích gieo trồng ước khoảng 4.564,34 ha, đạt 99,79% kế hoạch, tăng 289,95 ha so với cùng kỳ, chủ yếu tăng cây cao su của Công ty Duy Tân. Diện tích cây khác 2.390,37 ha đạt 99,25% so với kế hoạch và tăng 8,6 ha so với cùng kỳ, chủ  yếu tăng diện tích cây bời lời. Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, vận hành điều tiết các công trình thủy lợi, đồng thời chú trọng công tác khắc phục các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước tưới cho diện tích lúa ruộng trong vụ mùa năm 2019. Lĩnh vực chăn nuôi có bước phát triển đáng kể đã góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đến nay, tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 83/114 tiêu chí, chiếm 72,8%; trong đó: 02 xã đạt 19 tiêu chí (Đăk Ruồng, Tân Lập), 01 xã đạt 16 tiêu chí (Đăk Tơ Lung), 01 xã đạt 12 tiêu chí (Đăk Tờ Re), 02 xã đạt 09 tiêu chí (Đăk Pne), 01 xã đạt 08 tiêu chí (Đăk Kôi); bình quân đạt 13,83 tiêu chí/xã. Dự kiến đến cuối năm 2019 có thêm 01 xã đạt chuẩn (xã Đăk Tơ Lung), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 03 xã. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước được cải thiện; công tác chống hạn, chống cháy, chống khai thác tài nguyên, khoáng sản được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, đối tượng; chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng; chất lượng khám, chữa bệnh ngày được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Nông nghiệp chưa phát huy được yếu tố lợi thế và gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ; việc ứng dụng khoa học, kỷ thuật vào sản xuất còn hạn chế; việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng chưa quyết liệt; tỷ lệ nợ xấu còn ở mức cao; học sinh bỏ học ở cấp trung học phổ thông còn cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, huyện Kon Rẫy đề ra nhiệm vụ: Triển khai thực hiện theo tiến độ kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phân bổ, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn huy động khác gắn với việc thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; phấn đấu hoàn thành và công nhận 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện lĩnh vực đột phá cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng cuối năm 2019....

Kỳ họp thứ 8, các ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo và tờ trình được thông qua các kỳ họp như: Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình quyết toán ngân sách huyện năm 2018 và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018. Báo cáo thẩm tra về tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết toán ngân sách huyện và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018. Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Cầu bê tông đi thôn 6, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và Dự án Đường vào Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV…

Kỳ họp đã cho miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Văn Quang – HUV –  nguyên Trưởng Phòng NN&PTNT huyện do chuyển công tác khác và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Trung – nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy, được điều động chức vụ Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

 Bước sang buổi chiều, kỳ họp đã thảo luận; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND huyện về một số vấn đề như:

Đại biểu A Pháp, xã Tân Lập chất vấn: Trước đây vào những năm 2012, 2013 UBND huyện có xây dự án phát triển cơ sở hạ tầng, tái định cư của huyện tại khu vực thôn 1 và thôn 2 xã Tân Lập. Theo tìm hiểu về dự án thì dự án giá đất ở cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện để thu sử dụng đất tái đầu tư vào đường, điện cho khu vực dự án. Qua nhiều năm triển khai hầu hết các thửa đất đều được đấu giá hết với khoản tiền thu sử dụng đất không hề nhỏ, các ngôi nhà khang trang trên dự án dần mọc lên. Tuy nhiên, theo thời gian các hạng mục đường, điện của các khu dân  dự án nhất là khu Lâm Viên thôn 2 đã xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân nhất là vào mùa mưa. Với chức trách là Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế, trong thời gian tới đồng chí có những giải pháp cụ thể tham mưu UBND huyện nâng cấp, sữa chữa các tuyến đường, điện của khu vực dự án trên.

Trả lời vấn đề trên đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện: Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về di chuyển Trung tâm huyện lỵ từ thị trấn Đăk RVe về xã Tân Lập – Đăk Ruồng. Để góp phần tạo điều kiện cho cán bộ công chức huyện thuận tiện cũng như yên tâm công tác. Năm 2011, UBND huyện giao cho Phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện triển khai dự án đầu tư xây dựng trên khu đất Lâm Viên cũ để giao đất cho cán bộ công chức huyện (thực hiện thông qua hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, không phải hình thức đấu giá quyền sử dụng đất). Dự án được thực hiện quy mô 2,9 ha. Tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng. Xuất phát từ hình thức giao đất nên chưa xác định đầu tư hạ tầng đồng bộ để không thâm hụt ngân sách, khu vực dự án trước mắt chỉ đầu tư một số hạng mục ưu tiên gồm: San ủi mặt bằng, rãnh thoát nước, nền, mặt đường cấp phối đá dăm, lu lèn trên cả 03 tuyến đường có tổng chiều dài 457m (không bao gồm hạng mục: điện sinh hoạt, chiếu sang cộng cộng. Hạng mục này được đầu tư từ dự án lưới điện khu trung tâm huyện lỵ Đăk Ruồng – Tân Lập). Sau khi dự án hoàn thành đã tổ chức bốc thăm thu được 3,89 tỷ đồng nọp vào ngân sách Nhà nước. 

Về giải pháp: trong giai đoạn 2016-2020 huyện chưa xác định đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trên, vì không có danh mục đầu tư công trung hạn. Mặt khác hiện nay đang tập trung ưu tiên đầu tư cho khu vực thôn, làng khó khăn và xã ưu tiện về đích nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Trước mắt, UBND huyện đã kiểm tra, làm việc và UBND xã Tân Lập đã thống nhất thực hiện huy động xã hội hóa ca máy, cùng với việc vận động hộ dân đang sinh sống trong khu vực trên triển khai nạo vét rãnh, khơi thông dòng chảy, san gạt nền, mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông, cảnh quan khu dân cư. Riêng hạng mục điện, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện kiểm tra, đấu nối chiếu sáng cộng lộ trong tháng 7/ 2019.

Đại biểu Phan Thi Sỹ, thị trấn Đăk RVe chất vấn: Công trình cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Đăk RVe đã nhiều lần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, tuy nhiên tình trạng nước sinh hoạt của thị trấn vẫn không được cải thiện. Trong quý II/2019, vừa mới được đầu tư nâng cấp khoảng 2 tỷ đồng, nhưng khi trời mưa nước sinh hoạt vẫn còn tình trang đục, bẩn. Đề nghị đồng chí trả lời vì sao công trình được đầu tư nhiều lần với nguồn vốn lớn mà nguồn nước sinh hoạt tại thị trấn vẫn chưa được cải thiện? hướng khắc phục trong thời gian tới.

Vấn đề trên đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời như sau: Công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk RVe. Hạng mục: sửa chữa khu xử lý, hệ thống đường ống được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp gần 1,9 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào đầu quý II/2018 đến nay các hạng mục đầu tư cơ bản đã hoàn thành, chưa chính thức bàn giao cho Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện quản lý, vận hành. Do đó chưa cải thiện cũng như khắc phục được nguồn nước như cử trị và đại biểu phản ánh. Ngày 02/7/2019, UBND huyện đã làm việc và chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc đơn vị nhà thầu tư vấn, xây lắp công trình khẩn trương rà soát thiết kế, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp thiết thực tại khu xử lý nước để đảm bảo nguồn nước phụ vục Nhân dân thị trấn sinh hoạt. Tổ chức bàn giao cho Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện quản lý, vận hành công trình trước ngày 30/8/2019. Trong thời gian thực hiện khắc phục nêu trên (khi có mưa, nước đục) UBND huyện huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện có biện pháp xử lý để đảm bảo nguồn nước.

Các câu hỏi của các đại biểu trong phiên thảo luận và chất vấn, lãnh đạo các ban, ngành đã trả lời trực tiếp tại hội trường và phần lớn những nội dung chất vấn của các đại biểu đã được giải trình rõ ràng, đầy đủ. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết cụ thể như: Nghị quyết về kết quả giám sát hiệu quả các chương trình, dự án được kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019. Nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp đồng chí U Huấn đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Trong bài phát biểu bế mạc đồng chí đề nghị UBMTTQ huyện và tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp với HĐND, UBND trong mọi lĩnh vực hoạt động. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, để báo cáo kết quả kỳ họp và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Đồng thời các vị đại biểu tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tăng cường vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND huyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Lâm Hiền – Thành Trung – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)  
     
Số lượt xem:218
 Các tin khác:
      Icon  Kỳ họp lần thứ 8 HĐND Thị trấn Đăk Rve
      Icon  Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Đăk PNe
      Icon  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri xã Đăk Pne.
      Icon  Thường trực HĐND huyện tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ nhất năm 2019
      Icon  Kỳ họp bất thường lần thứ 5 HĐND huyện Kon Rẫy, khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Đoàn giám sát HĐND huyện, giám sát tại xã Đăk Pne
      Icon  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Lập
      Icon  HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2019 tại xã Đăk Kôi
      Icon  Hội đồng nhân dân thị trấn Đăk Rve: Tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
      Icon  Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC