LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330154
Số người online: 159
Icon Tin tuc chi tiet TÀI LIỆU CÁC KỲ HỌP HĐND HUYỆN
Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
6/21/2019 5:17:21 PM     
 

 

STT

NỘI DUNG TÀI LIỆU CHO KỲ HỌP LẦN THỨ 8

NGÀY CẬP NHẬT

1

Nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV

20/6/2019

2

Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

 

3

Báo cáo thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019

 

4

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

5

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

6

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy

 

7

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

8

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

9

Báo cáo công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2019 và phương hương nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy

 

10

Báo cáo  kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy

 

11

Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

12

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV của Thường trực HĐND huyện

 

13

Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, một số ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện

 

14

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban pháp chế HĐND huyện

21/6/2019

15

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân Tộc HĐND huyện

 

16

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

17

Báo cáo của  Ban dân tộc HĐND huyện về tình hình thực hiện chương trình giám sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ giám sát năm 2019

 

18

Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Pháp chế năm 2018

 

19

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2018

 

20

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

 

 24/6/2019

21

Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2018

 

22

Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2018 và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018

 

23

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

 

24

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình  của UBND huyện về việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Cầu bê tông đi thôn 6, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và Dự án Đường vào Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy

 

25

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

 

 26/6/2019

26

Báo cáo thẩm traBáo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

 

27

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019

 

28

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

29

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

30

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

31

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trình tại kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện

 

32

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện

 

33

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân năm 2018

 

34

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV

 

35

Tờ trình Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

 

36

Chương trinh Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV

 02/7/2019

37

Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV của UBND huyện

 

38

Tờ trình Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

39

Tờ trinh Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

40

Các Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8

 03/7/2019

41

 

 

42

 

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện  
     
Số lượt xem:506
 Các tin khác:
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Báo cáo Kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khoá XIII
      Icon  Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 10 kỳ họp HĐND Huyện
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC