Trang Chu
Thứ 5, ngày 19 tháng 9 năm 2019
Văn bản pháp luật Văn bản dự thảo
    LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
776704
Số người online: 38
Icon Tin tuc chi tiet THỜI SỰ CHÍNH TRỊ
Tiếp bước chặng đường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận huyện Kon Rẫy.
5/9/2019 9:29:01 PM     
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân từng bước thực hiện có hiệu quả về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thông qua các phong trào, các cuộc vận động hướng tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Anh Trong tin
UBMTTQVN huyện Lễ phát động xây dựng quỹ ngày vì người nghèo năm 2018
 

Kon Rẫy là huyện vùng cao, vùng đa canh nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, dân số gần 27 nghìn người, chủ yếu là dân tộc thiểu số sống bằng nghề nông nghiệp. Để các dân tộc anh em cùng thắt chặt tình thân, toàn dân đồng thuận xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc thì Mặt trận giữ vai trò nòng cốt. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Kon Rẫy đặc biệt chú trọng việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm tập hợp, vận động quần chúng hăng hái tham gia các phong trào thi đua ái Quốc, cụ thể hóa đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, mà mục tiêu then chốt là thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phóng, an ninh, ổn định và từng bước phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phỏng vấn Bà Đinh Thị Anh - UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kon Rẫy

Bà Đinh Thị Anh - UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kon Rẫy cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN huyện luôn đẩy mạnh công tác quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN phát động; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa. Chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai các hoạt động trong hệ thống Mặt trận.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, những năm qua, UBMTTQVN huyện Kon Rẫy và 14 tổ chức thành viên luôn chú trọng việc đổi mới hoạt động, thông qua các phong trào thi đua đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định đoàn kết là sức mạnh, Mặt trận các cấp ở Kon Rẫy đã tích cực động viên nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thực tiễn cho thấy, cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng khu dân cư. Nội dung “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi khắp các vùng quê, mở ra nhiều phong trào thiết thực như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”,...  người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ độc canh sang đa canh, trồng cây chủ lực, tín chấp vay vốn ngân hàng để đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, giải quyết việc làm; nhiều mô hình phát triển kinh tế được thành lập và nhân rộng trên địa bàn khu dân cư đem lại hiệu quả kinh tế cao; nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xuất hiện nhiều điển hình trong phong trào kinh doanh sản xuất giỏi. Điển hình như mô hình nuôi trồng cây cây thanh long ruột đỏ bà Đỗ Thị Chắt, mô hình nuôi rắn ráo trâu Trần Thị Linh và mô hình trồng dâu nuôi tăm của ông Nguyễn Văn Sinh tại xã Tân Lập; mô hình trồng ngô làm thức ăn cho đàn gia súc của bà Nguyễn Thị Hậu hay mô hình nghệ của Anh A Hùng tại xã Đăk Tờ Lung; Mô hình trồng cây chuối tây mốc của chị Nguyễn Thị Hải Yến ở Đăk Tờ Re.….vv.

Mô hình chuối của chị Nguyễn Thị Hải Yến ở Đăk Tờ Re

Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huyện cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường... Qua quá trình triển khai thực hiện, nhiều mô hình, câu lạc bộ được thành lập và nhân rộng cụ thể như mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, mô hình “tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế hộ”; mô hình nuôi heo đất tiết kiệm; mô hình hũ gạo tình thương; khu dân cư đảm bảo không có ma túy; Mô hình sản xuất nông sản sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; mô hình con đường hoa; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Câu lạc bộ liên thế hệ…nhờ vậy số hộ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng tăng, từ năm 2014 đến nay, số hộ gia đình văn hóa tăng 1.595 hộ; số khu dân cư văn hóa tăng 05 khu dân cư. Có thể nói, thông qua Cuộc vận động trên đã mang lại những kết quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nhà đại đoàn kết tại thôn 11 xã Đăk Ruồng

Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai sâu rộng đến 56/56 khu dân cư và đã trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú. Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” huyện với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã giúp đỡ các hộ gia đình là hộ nghèo bị thiên tai, hoả hoạn, ốm đau và hỗ trợ xây dựng mới 66 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 18 căn nhà; với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng; Hàng năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận và trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách…; đặc biệt, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành địa phương kêu gọi, vận động ủng hộ tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động “Tương thân, tương ái”, từ thiện nhân đạo tiếp tục phát triển rộng khắp, thu hút được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện

Qua cuộc vận động nhiều mô hình được thành lập và nhân rộng trên địa bàn huyện, mô hình “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số tiên tiến”, mô hình “Làng thanh niên”, mô hình “Hũ gạo tình thương”,… nhiều khu dân cư đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì tổ chức, phát triển khá đều, quan hệ ứng xử láng giềng cởi mở, thân thiện, truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được phát huy, mọi gia đình sống chan hoà, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, học giỏi, chăm ngoan ngày càng phát triển và nhân rộng, đã dần xóa bỏ được tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Phong trào đăng ký phấn đấu và thực hiện các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm sau cao hơn năm trước.

Mặt trận các cấp trên địa bàn Kon Rẫy cũng luôn chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững kỷ cương, xây dựng hương ước, quy ước thôn làng, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, giữ được thuần phong mỹ tục, từng bước xóa dần các hủ tục lạc hậu, hạn chế các tệ nạn xã hội. Các tổ chức hội, đoàn thể trong khối mặt trận cũng đã phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong việc tham gia hòa giải các vụ việc ở khu dân cư, thường xuyên động viên hội viên, đoàn viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đảm nhận những con đường tự quản, giữ gìn màu xanh, cảnh quan tươi đẹp cho quê hương. Các phong trào phụ nữ “5 không, 3 sạch”, Đoàn thanh niên “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; góp phần thiết thực trong việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiến hành hòa giải thành công 33 vụ (về đất đai, trật tự trị an, hôn nhân gia đình…)

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy, trong những năm qua, Mặt trận xã Đăk PNe đã phát huy vai trò của mình trong việc vận động toàn dân phát huy khối đại đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt- Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk Pne cho biết “Trong thời gian qua MTTQVN xã Đăk Pne đã thực hiện tốt  trách nhiệm vai trò của mình trong công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các hoạt động đa dạng và phong phú, triển khait hực hiện cho các khu dân cư thực hiện các mô hình như: mô hình nước sạch vệ sinh môi trường, mô hình xanh sạch đẹp, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và thực hiện an toàn giao thông. Các mô hình, các cuộc vận động đều được nhân dân hưởng ứng tham gia rất nhiệt tình và có nhiều kết quả tích cực”.

Với chủ trương gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, những hoạt động ở Đăk Pne đều được dân bàn, dân làm, dân kiểm tra một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Ở Đăk PNe bây giờ diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Điện- đường – trường – trạm đươc đầu tư khang trang, sạch đẹp. Với tinh thần đồng thuận nhất trí cao, đã có nhiều hộ gia đình biết vươn lên làm giàu trên mãnh đất gian khó nay.

Trong hệ thống các tổ chức Mặt trận, thì ban công tác mặt trận khu dân cư được xem là tổ chức nòng cốt với vai trò, vị trí gần dân, sâu sát với mọi hoạt động của nhân dân. Xác định sự ổn định và phát triển của huyện đều bắt nguồn từ sự ổn định và phát triển ở từng khu dân cư, UBMT TQVN huyện Kon Rẫy luôn chăm lo, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, để ban công tác mặt trận khu dân cư thực sự là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Trong số 56 khu dân cư toàn huyện, khu dân cư thôn 2 xã Đăk Pe huyện Kon Rẫy đã trở thành 1 trong những khu dân cư tiêu biểu của huyện Kon Rẫy trong phong trào các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn dết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay thành cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” .

Đạt được những kết quả trên đây là nhờ có sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của chính quyền địa phương; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp; đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nhà và của toàn xã hội. Những kết quả đó đã tạo nên tiền đề quan trọng, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế xã hội của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện nhà, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phỏng vấn dồng chí Trần Lạc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đồng chí Trần Lạc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết Qua phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở được MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt là tham gia các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bằng những công trình và phần việc cụ thể, thiết thực: Đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” từ 2016 đến nay, các cấp MTTQ Kon Rẫy đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư… Vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt và giữ vững các tiêu chí bằng nhiều việc làm như: tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao thu nhập; giải quyết việc làm; chủ động và tích cực tham gia thực hiện những tiêu chí về môi trường, hiến đất và tham gia xây dựng giao thông nông thôn, các công trình xã hội... Kết quả đạt được, MTTQ huyện và các thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng và trên 34.000 ngày công lao động.

Bên cạnh những thuận lợi, UBMTTWVN huyện chất lượng, hiệu quả của một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chưa có sự đồng đều giữa các xã, thị trấn, khu dân cư. Công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện giám sát có lúc còn hạn chế.  Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có lúc chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ. Trước những khó khăn ấy, trong nhiệm kỳ tới đòi hỏi UBMTTQVN huyện phải nỗ lực hơn nưa để tập hợp các tổ chức thành viên Mặt trận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Bà chí Đinh Thị Anh- Chủ tịch UBMTQVN huyện cho biết “để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam huyện, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ huyện cần tập trung Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; huy động sức mạnh nội lực của người dân, khối đại đoàn kết toàn dân, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ X (2019-2024). Chúng ta chúc mừng và trân trọng những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy đã đạt trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới UBMTTQVN huyện Kon Rẫy sẽ tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm,  không ngừng đổi mới và nâng chất các cuộc vận động, các phong trào trong thực hiện nhiệm vụ, chương trình phối hợp thống nhất hành động mà Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy lần thứ X đề ra; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./. 

Lâm Hiền – Thành Trung (Đài TT-TH huyện)  
     
Số lượt xem:92
 Các tin khác:
      Icon  Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 5/2019.
      Icon  Đại hội điểm đại biểu Hội LHTN xã Đăk Tơ Re lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024
      Icon  Hội nghị UBMTTQVN huyện Kon Rẫy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (phiên họp cuối cùng).
      Icon  UBND huyện triển khai nhiệm vụ 3 lĩnh vực đột khá năm 2019.
      Icon  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018 tại huyện Kon Rẫy
      Icon  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bất thường
      Icon  Hội nghị giao ước thi đua cụm số 02 năm 2019.
      Icon  Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 4/2019.
      Icon  Ủy ban nhân dân huyện Họp phiên thường kỳ tháng 3/2019
      Icon  Kon Rẫy ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC