LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386235
Số người online: 90
Icon Tin tuc chi tiet HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV
12/18/2018 3:49:00 PM     
Trong hai ngày 13 - 14/12/2018, HĐND huyện Kon Rẫy đã long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Anh Trong tin
Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV
 

Tham dự kỳ họp có các có đồng chí Thái Văn Ngọc - TUV- Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng chí U Huấn - TUV- Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Lạc - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Minh Chương – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Huyện ủy - HĐND – UBND - UBMTTQVN huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIV, trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch HĐND – UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong năm 2018, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và toàn dân trên địa bàn Kon Rẫy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.058 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch, tăng 89 tỷ đồng so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22,53 triệu đồng năm 2017 lên 24,45 triệu đồng đạt 104% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 240.890 triệu đồng đạt 109%. Về tổng diện tích gieo trồng đã thực hiện tổng diện tích gieo trồng là 10.621,12 ha, đạt 101,55% kế hoạch, tăng 18,74 ha so với cùng kỳ; Về đàn gia súc gia cầm tăng số lượng và vượt kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, quyết liệt và có kết quả nhất định. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác giáo dục, y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trẻ em được tăng cường; quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đạt kết quả đạt tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại: Nông nghiệp chưa phát huy được yếu tố lợi thế và gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ; việc ứng dụng khoa học, kỷ thuật vào sản xuất và đời sống còn hạn chế; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng còn xảy ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện còn chậm; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; học lực học sinh vùng sâu, vùng xa chậm được nâng lên; học sinh bỏ học cấp Trung học phổ thông còn cao; chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở còn hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao; vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng một số đơn vị, địa phương có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 huyện Kon Rẫy tiếp tục Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; quan tâm chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho Nhân dân. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý hành chính công.

Tại Kỳ họp thứ 7, các ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo và tờ trình được thông qua các kỳ họp như: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc xin chủ trương bổ sung dự án mới phát sinh ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND...

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7, khóa XIV nhiệm kỳ 2016-202, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và các tờ trình dự thảo nghị quyết. Cuối giờ chiều, các đại biểu thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bước sang buổi sáng ngày 14/12. Thay mặt UBND huyện đồng chí Võ Văn Lương - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện đã báo cáo trả lời ý kiến thảo luận tổ của đại biểu HĐND chiều ngày 13/12, gồm 10 ý kiến, trong đó có 8 ý kiến được UBND huyện giải trình làm rõ như: việc bổ sung kinh phí mục tiêu theo Quyết định 99 giữa các xã, thị trấn có sự chênh lệch; Đề nghị UBND huyện cho biết trong thời gian đến có những giải pháp gì để chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu phát triển thủy sản năm 2019 là 158,3 là quá cao; Đề nghị UBND huyện có giải pháp để khắc phục tình trạng khách vãng lai trên địa bàn; Đề nghị UBND huyện có những giải pháp và chỉ đạo quyết liệt đối với các ngành chức năng để giải quyết tốt tình hình tai nạn giao thông của huyện có chiều hướng gia tăng cả số vụ lẫn số người chết so với cùng kỳ năm 2017, tình trạng người tham gia giao thông vẫn còn vi phạm các quy định về luật ATGT; Cần có những giải pháp như thế nào để xử lý tình trạng xe độ chế trên địa bàn; Việc thực hiện nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số xã đăng ký thực hiện một số tiêu chí từ đầu năm đến nay không đạt, UBND huyện có những giải pháp như thế nào để xử lý tình trạng trên; Đề nghị UBND huyện có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các ngồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn; Hiện nay trên địa bàn các thôn có nhiều phòng học cũ không sử dụng, đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát có giải pháp sử dụng hiệu quả trong thời gian đến.

Tiếp đó tại hội nghị đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND huyện với trưởng các phòng ban ngành huyện về một số vấn đề như:

Đại biểu Trương Hồng Doanh xã Đăk Ruồng chất vấn “Hiện nay trên địa bàn huyện có rất nhiều tuyến đường đi khu sản xuất, đường nội thôn các công trình thủy lợi nhỏ và đập bồi do các xã quản lý bị hư hỏng nhưng không có kinh phí để sủa chữa; với vai trò là trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, tham mưu bố trí kinh phí hàng năm cho các xã để sữa chữa nhằm duy trì và phát triển  nâng cao tiêu chí nông thôn mới? trong thời gian tới có giải pháp gì để các xã có kinh phí sữa chữa.

Vấn đề này đồng chí Phan Duy Huynh - Phòng TCKH huyện đã trả lời chất vấn như sau: Đơn vị đã tham mưu UBND huyện phân bổ vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia có ưu tiên phân bổ nội dung duy tu bảo dưỡng các công trình trên địa bàn cho các xã thị trấn. Dự kiến phân bổ duy tu, bảo dưỡng cho xã Đăk Ruồng năm 2019 từ CTMTQG là 228 triệu đồng xã chủ động lựa chọn công trình để thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm hiệu quả tiết kiệm nâng cao tuổi thọ công trình.

   Đại biểu A Phiên - xã Đăk Pne chấn vấn Phòng y tế huyện về Chủ trương của Bộ Y tế là đẩy mạnh phát triển y tế cơ sở, đồng thời gắn liền với mô hình y học gia đình nhằm thu hút bệnh nhân, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên thực tế hiện nay hoạt đồng của các trạm y tế nói chung, trạm y tế xã Đăk PNe nói riêng đang tồn tại rất nhiều bất cập, một trong những vấn đề tyển là Bác sỹ tại trạm y tế xã tăng cường về trung tâm y tế huyện, xin hỏi đồng chí có nắm được vấn đề này không, những giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

 Vấn đề này đồng chí Biện Độ Kim – Trưởng Phòng Y tế huyện trả lời như sau: Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-BYT ngày 11/7/2018 của bộ trưởng bộ y tế về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho trạm y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai đề án Y tế cơ sở theo quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tưởng chính phủ, Trạm y tế xã Đăk Pne là một trong các xã được dự án cung cấp trạng thiết bị trong năm 2019; Trang thiết bị cung cấp gồm những thiết bị kỹ thuật cao như máy Doppler tim thai, máy siêu âm+máy in; máy X-quang cao tầng, máy đo bảo hòa oxy và nhiều thiết bị khác. 

Đại biểu Trần Quốc Bảo chất vất Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về vấn đề như cần có những khuyến cáo đối với người dân về loại bệnh chỗi rồng trên cây mì và có những giải pháp nào để chuyển đổi cây trồng phù hợp với từng địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Vấn đề này đồng chí Đinh Văn Quang – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trả lời như sau: Bệnh chỗi rồng do vi sinh vật trung gian Phytoplasma giữa vi khuẩn và vi rút gây ra, hiện chưa có thuộc đặc trị chỉ sử dụng bằng biện pháp thủ công. Vì vậy diện tích bị loại bệnh này phải nhỏ bỏ, thu gom toàn bộ gốc rễ, cây cành lá đã bị nhiễm bệnh đem đốt; Cần luân canh với các trồng khác như họ Ngô, đậu canh tác từ 1 đến 2 năm sau đó mới trồng lại cây sắn, Giống  sắn khai trồng phải chọn loại giống cho năng xuất cao có khả năng kháng bệnh với  bệnh chỗi rồng như giống KM 140, KM 98-5…

Các câu hỏi của các đại biểu trong phiên chất vấn, lãnh đạo các ban, ngành đã trả lời trực tiếp tại hội trường và phần lớn những nội dung chất vấn của các đại biểu đã được giải trình rõ ràng, đầy đủ. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết cụ thể như: Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019; Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND huyện; Nghị quyết về giám sát chuyên đề: Hiệu quả các chương trình, dự án được kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019;  Nghị quyết về việc xin chủ trương bổ sung dự án mới phát sinh ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và  Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Nhân dịp này đã có 4 tập thể và 10 cá nhân đã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí U Huấn đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp với HĐND, UBND trong mọi lĩnh vực hoạt động. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện kịp thời  tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tăng cường vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Lâm Hiền – Y Nhàn – Thành Trung – Hữu Huy(Đài TT-TH huyện)  
     
Số lượt xem:212
 Các tin khác:
      Icon  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Tờ Re
      Icon  Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn.
      Icon  Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy; phát huy vai trò của công tác Tuyên giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
      Icon  HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3 khóa XIV
      Icon  Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Kon Rẫy
      Icon  Hội nghị giao ban HĐND huyện quý III/ 2018.
      Icon  Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tờ Lung
      Icon  HĐND xã Đăk Tờ Lung tổ chức kỳ họp bất thường
      Icon  Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh khảo sát hộ nghèo, cận nghèo tại Kon Rẫy
      Icon  Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp tại các xã, thị trấn.
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC