LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386269
Số người online: 116
Icon Tin tuc chi tiet CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Tân Lập về nỗ lực về đích nông thôn mới
11/30/2018 8:45:22 AM     
Với quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2018, thời gian qua, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy đã có nhiều nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí. Hiện nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Có thể nói, đây là một quá trình mà xã Tân Lập và bà con nhân dân trên địa bàn xã luôn cố gắng để xây dựng bộ mặt xã ngày càng vững mạnh.
Anh Trong tin
Công trình xây dựng Nhà Văn hóa xã Tân Lập
 

Sau khi được tín nhiệm Bí thư chi bộ - Thôn trưởng thôn 3 xã Tân Lập, anh Nguyễn Văn Nam đã sáng kiến gắn âm ly và ba chiếc loa sau chiếu xe máy của mình để thông báo, tuyên truyền vận động bà con lối xóm thực hiện các chủ trường đường lối của Đảng – Chính sách - Pháp luật Nhà nước. Đặc biệt tuyên truyền và triển khai các tiêu chí trong bộ xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đây là hình thức tuyên truyền được người dân đánh giá cao, có hiệu quả rất tốt, vừa giảm bớt năng lượng cũng như thời gian cho người cán bộ thôn.

Ông Doãn Văn Cúc- người dân thôn 3 – xã Tân lập cho biết: Hình thức tuyên truyền của Anh Nam Bí thư – thôn trưởng rất hay, từ trước tới nay tôi chưa thấy kiểu tuyên truyền hay và hiệu quả như vậy.

Đoạn đường Thanh niên tự quản Thôn 3 xã Tân Lập

Anh Nguyễn Văn Nam – Bí thư – Thôn trưởng thôn 3 cho biết thêm: Cứ hàng tháng tôi tuyên truyền vận động tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh và bỏ rác đúng nơi quy định, động vật chết thối tổ chức đào hố chôn lấp không nên thải ra môi trường gây dịch bệnh, những gia đình chưa đạt vệ sinh công trình phụ thì tuyên truyền đào hố và có nắp đậy, vấn đề xây dựng nông thôn mới thúc đẩy bà con giảm bớt hộ nghèo, vận động bà con tự mình thoát nghèo không nên dựa vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương, lợi ích thiết thực của mỗi người dân, từ đó có ý thức và trách nhiệm của chính mình trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Tân Lập đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Bí thư xã Tân Lập cho biết thêm: Trên cơ sở đó Đảng ủy đã ban hành các văn bản có liên quan, ra Nghị quyết chuyên đề, về xây dựng nông thôn mới, ra kế hoạch thực hiện lộ trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt ra các văn bản tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân thực hiện nông thôn mới, đó là vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao nhất. Cho đến thời điểm bầy giờ có thể khẳng định xã Tân Lập đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, một số tiêu chí khó như nhà ở, thu  nhập và hộ nghèo, bảo hiểm, và một số tiêu chí khác khó thực hiện nhưng đến nay xã đã thành công các tiêu chí ấy, qua đây xã đã phản ánh được sự chung tây góp sức của cả hệ thống chí trị, đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới của toàn dân trên đia bàn xã, góp phần xây dựng bộ mặt xã Tân Lập ngày càng giàu mạnh).

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Lập đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương.  Điển hình mô hình trồng lúa mới TBR45 thí điểm tại thôn 3 với diện tích 10ha, mô hình trồng giống mỳ cao sản với diện tích 73,9 ha. 

Ra quân xây dựng Nông thôn mới xã Tân Lập

Ông Đặng Tuấn Tịnh – Chủ tịch UBND xã Tân Lập (Đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó tiêu chí khó nhất là tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí thu nhập, tiêu chí thu nhập UBND xã đã chỉ đạo thay đổi một số cây trồng có năng xuất cao như lúa, mỳ, chuối hoạch cà phê. Phương hướng giảm nghèo của xã, xã có phương hướng kế hoạch đầu năm, tăng năng xuất của người lao động, tạo học nghề cho gia đình nghèo, nhờ lớp tập huấn đó thì số hộ nghèo giảm xuống 6%, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức của xã với người nông dân giữ vững những tiêu chí đạt được cho các năm tiếp theo, tổ chức tuyên truyền trên loa đài, lưu động ở các thôn).

Bên cạnh đó, các ngành đoàn thể của xã đã nỗ lực chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, mô hình mới đem hiệu quả thiết thực như: mô hình  điểm “chào cờ hàng tháng” tại khu dân cư thôn 4; Mô hình “Liên thế hệ tự giúp nhau” của Hội người cao tuổi; mô hình “Đường hoa của Hội phụ nữ”; mô hình “Con đường tự quản” của Hội Cựu chiến binh thôn 3 hay đoạn đường thanh niên tự quản, công trình cổng trường giao thông của tuổi trẻ xã Tân Lập. Qua đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, người người nhà nhà có ý thức chung tay góp sức cho xây dựng nông thôn mới.

Anh Nguyễn Văn Long  - Bí thư Đoàn xã Tân Lập (Cùng toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn toàn xã. Với vài trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, Hội viên đội viên thanh gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, Đoàn đã tổ chức nhiều mặt trận hoạt động, nhiều hoạt động như hoạt động tháng thanh niên, hoạt động hè, tổ chức nhiều phần việc phát dọn vệ sinh ở khu dân cư với hàng trăng lượt thanh niên tham gia, cũng như làm nhà vệ sinh. làm tường rào cổng ngõ, đoạn đường thanh niên tự quản, công trình cổng trường giao thông. Bện cạnh đó chúng tôi còn lồng ghép cho đoàn viên thanh niên về an toàn giao thông, pháp luật đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn).

Tân Lập là xã thứ hai của huyện Kon Rẫy đạt chuẩn nông thôn mới. Người dân rất phấn khởi, tự hào khi thực sự là chủ thể thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Không chỉ tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, bà con còn được tiếp cận với các mô hình sản xuất mới. Nhờ vậy, đến nay thu nhập 35,74 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,78%. Tổng kinh phí đã thực hiện: 15.282,68 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 13654,72 triệu đồng, chiếm 89,3 %; Ngân sách tỉnh 220 triệu đồng, chiếm 8,8%; Ngân sách huyện: 295,28 triệu đồng, chiếm 1,9 %.

 

Có thể khẳng định rằng, với lộ trình thực hiện, mục tiêu về đích nông thôn mới của xã Tân Lập đã hoàn thành đúng tiến độ, theo đó hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; kinh tế phát triển; văn hoá, xã hội, môi trường đều có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn mới của xã thực sự khởi sắc.

Lâm Hiền – Thành Trung (Đài TT-TH huyện)  
     
Số lượt xem:254
 Các tin khác:
      Icon  Hội nghị hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại xã Tân Lập.
      Icon  Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lập
      Icon  Kiểm tra ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” tại Kon Rẫy.
      Icon  Tuổi trẻ Kon Rẫy, điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
      Icon  Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh Kon Tum tổ chức hội thi tìm hiểu vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.
      Icon  Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lập
      Icon  UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lập
      Icon  Tân Lập nỗ lực về đích Nông thôn mới
      Icon  Kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới tại xã Tân lập
      Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp Nông thôn mới tại Tân lập
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC