LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330019
Số người online: 79
Icon Tin tuc chi tiet TÀI LIỆU CÁC KỲ HỌP HĐND HUYỆN
Tài liệu kỳ họp lần thú 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
11/29/2018 9:43:48 AM     
 

Cập nhật ngày 29 tháng 11 năm 2018 

 

* Chương trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV. 

* Nội quy kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV;

1. Thông báo Nội dung và Thời gian tiến hành kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, khóa XIV; 

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND huyện;  

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;  

4. Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2018; 

5. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018; dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2019;

6. Tờ trình phân bổ ngân sách năm 2019;

7. Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

8. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XIV;

9. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XIV và các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XIV của UBND huyện;

10. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV;  

11. Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV;

12. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của UBND huyện về việc xin chủ trương bổ sung dự án mới phát sinh ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện; 

13. Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

 14. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH năm 2018phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;  

15. Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kon Rẫy; 

 

17. Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XIV;

18. Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XIV;

 

19. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; 

20. Tờ trình về chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;

21. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;

22. Tờ trình Về việc xin ý kiến chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được xác định tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND huyện ngày 15/12/2016

23. Tờ trình Về việc Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

24. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019;  

25. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện;

26. Tờ trình, dự thảo NQ bổ sung danh mục ngoài KH đầu tư công.

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện  
     
Số lượt xem:637
 Các tin khác:
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Báo cáo Kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khoá XIII
      Icon  Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 10 kỳ họp HĐND Huyện
      Icon  Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIII
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC