LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330242
Số người online: 218
Icon Tin tuc chi tiet HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy; phát huy vai trò của công tác Tuyên giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
10/23/2018 2:10:06 PM     
Công tác Tuyên giáo là nhiệm vụ không thể thiếu trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa, xã hội…Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ làm Tuyên giáo luôn là lực lượng nòng cốt trong hệ tư tưởng của Đảng.
Anh Trong tin
Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 

Trong bộ máy hoạt động của Đảng, thì Ngành Tuyên giáo là ngành có lịch sử ra đời sớm nhất. Ngay từ những năm trước khi thành lập Ðảng, công tác Tuyên giáo đã luôn đi đầu nhằm chuẩn bị tiền đề về tư tưởng, thống nhất ý chí để tiến đến việc thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Trong 88 năm qua (01/8/1930 – 01/8/2018), ngành Tuyên giáo luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Ðảng làm cách mạng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Kế thừa và phát huy những thành quả đó: Trong những năm qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của huyện nhà. Kịp thời xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc mình làm. Trong những năm qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chỉ đạo của cấp ủy; qua đó, thường xuyên chủ động bám sát thực tiễn của từng địa phương trong hoạt động công tác Tuyên giáo.

Thường xuyên chủ động tham mưu giúp cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV… Việc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy triển khai đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên của các tổ chức Ðảng, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến gắn với Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban Tuyên giáo đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng Nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng... Nắm chắc và phản ánh kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

Một lớp học bồi dưỡng LLCT do Trung tâm BDCT phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy mở.

Công tác giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong khối. Công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện có nền nếp.

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo huyện đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tuy nhiên có thể nói rằng chưa bao giờ công tác Tuyên giáo của Đảng đứng trước nhiều thách thức như giai đoạn hiện nay. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước như: Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác Tuyên giáo.

Để cũng cố và giữ vững niềm tin cho các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; Ban Tuyên giáo đã xác định rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để làm sao thực sự phát huy được vai trò “đi trước, mở đường”; phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa (đó là công tác tuyên truyền). Tích cực bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức, nội dung, định hướng tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Tăng cường khả năng dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy; thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm giải quyết tận gốc những vấn đề có thể dẫn đến những bức xúc về tư tưởng. Kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp, hình thức để chủ động hơn trong việc đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Huỳnh Thị Hoa (Ban tuyên giáo huyện Ủy)  
     
Số lượt xem:198
 Các tin khác:
      Icon  HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3 khóa XIV
      Icon  Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Kon Rẫy
      Icon  Hội nghị giao ban HĐND huyện quý III/ 2018.
      Icon  Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tờ Lung
      Icon  HĐND xã Đăk Tờ Lung tổ chức kỳ họp bất thường
      Icon  Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh khảo sát hộ nghèo, cận nghèo tại Kon Rẫy
      Icon  Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp tại các xã, thị trấn.
      Icon  Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện, khóa XIV
      Icon  Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kon Rẫy, khóa XIV
      Icon  HĐND thị trấn Đăk Rve: Tổ chức kỳ họp lần thứ 6
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC