LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330669
Số người online: 64
Icon Tin tuc chi tiet ĐẤT VÀ NGƯỜI KON RẪY
Những Bông Hoa đẹp giữa đời thường ở huyện Kon Rẫy
5/18/2018 3:59:03 PM     
Trong 2 năm trở lại đây thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Kon Rẫy ngày càng phát triển. Đồng thời xây dựng con người mới, với những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách cao quý “cần , kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, thông qua những việc làm cụ thể; luôn có tính cần cù, chịu thương, vượt khó, năng động, sáng tạo, không sợ gian khổ, không tính toán thiệt hơn, luôn chân chất, bình dị; họ những bông hoa đẹp giữa đời thường và thực sự là “công bộc” của dân, luôn gần dân, lo cho dân, nói đi đôi với làm, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Anh Trong tin
Những Bông Hoa đẹp giữa đời thường ở huyện Kon Rẫy
 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “ đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”.

 Có thể nói, Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần    giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “…Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ nhận thức đó, nhiều tập thể và cá nhân đã coi trọng việc học tập phải gắn liền với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và đã thể hiện được bằng những việc làm cụ thể trong công tác và cuộc sống hằng ngày. Cụ thể hơn bằng những công việc tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn; sẵn sàng hiến một phần đất đai, tài sản của gia đình vì mục đích chung của đồng cộng; thực hành tiết kiện chống lãnh phí; trong ứng xử, giao tiếp, giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân trong cơ quan hành chính nhà nước; trong giải quyết đơn thư, khiếu nạn, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên, tình trạng vi phạm đạo đức, vi phạm kỷ luật giảm đáng kể, tác phong làm việc được nâng lên rõ rệt.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã thực sự gần dân, hiểu dân, giúp dân; cụ thể như theo tinh thân Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tăng cường cử cán bộ về cơ sở nắm tình hình, giúp các thôn, làng đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào sản xuất.

Anh A Tơi  - Thôn 11- xã Đăk Ruồng

Về thôn 11, xã Đăk Ruồng, hỏi về người bí thư chi bộ năng động, sáng tạo, gần dân và hiểu dân của dân tộc Ba Na; anh A Tơi thì chẳng ai mà không biết, anh luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến, không ngại khó ngại khổ. Đặc biệt trọng công việc anh luôn phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên phải tiếp xúc với người dân nên luôn tôn trọng và niềm nở, giải quyết những công việc trong thôn, làng hợp tình, hợp lý…... Để có những kết quả như ngày hôm nay, đó là tâm huyết của người cán bộ thôn đã biết và làm theo những việc làm nhỏ của Bác qua từng việc làm cụ thể.

Anh A Tơi  - Thôn 11- xã Đăk Ruồng cho biết: Thời gian qua tôi là một bí thư chi bộ thôn 11 tôi luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyên nhân dân hiểu sâu sắc về xây dựng nông thôn mới, hiến đất để làm đường sản xuất góp phần xây dựng phát triển kinh tế.  Bên cạnh đó về an ninh chính trị tôi cũng đã vận động nhân dân không nghe, không tin tà đạo Hà Mòn. Hiện nay số bà con trước đây tin và theo Đạo Hà Mòn đã trở về với đạo truyền thống sinh hoạt chung với cộng đồng dân làng. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, công tác chuyển đổi cây cơ cấu cây trồng vật nuôi thực hiện rất tốt, số hộ nghèo giảm dần, hộ khá giả ngày càng tăng cao, tình hình an ninh nông thôn ngày được giữ vững hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Anh Trần Đình Trung - Phó trưởng Phòng VH-TT huyện 

Với tác phong nhanh nhẹn và năng động anh Trần Đình Trung với cương vị là Phó trưởng Phòng VH-TT huyện luôn học Bác trong về những điều giản dị, gần gũi; ở đời thường, anh luôn niềm nở, chan hòa với mọi người, riêng trong công việc anh luôn tận tâm, tận lực hết khả năng chuyên môn của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Trần Đình Trung cho biết thêm “Bản thân luôn xây dựng cho mình phong cách dân chủ, gần gũi với anh em tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên thể hiện được năng lực công tác, giữ vững mối đoàn kết trong cơ quan, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”

Cũng giống như Anh A Tơi và anh Trần Đình Trung, anh Dương Văn Vấn- Tổng phụ trách phụ trách đội Trường THCS thị trấn Đăk RVe. Anh luôn là cánh tay đắc lực trong mọi hoạt động và các phong trào của trường THCS thị trấn Đăk Rve, trong những năm qua anh đã tham mưu nhà trường xây dựng mô hình “Cột mốc Trường Sa”, mô hình “Tủ sách Bác Hồ”, hay ngoài xã hội anh là một thành viên của nhóm “Kết nối và sẻ chia của huyện” với tấm lòng đầy nhiệt huyết và vì cuộc sống cộng đồng nhằm giúp đỡ thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Anh Dương Văn Vấn  cho biết; Thực sự lúc đầu nghĩ học tập theo Bác, thấy không biết học như thế nào? tại vì tất cả mọi người đều nghĩ Bác là một hình tượng rất cao sang. Nhưng mà sau đó qua tài liệu, qua học tập đồng nghiệp, tôi thấy mình đang thực sự học tập Bác. Thì vấn đề tấm gương của Bác, làm theo phong cách của Bác cũng hết sức là đơn gin, chỉ cần mình làm việc nỗ lực hết mình, cố gắng học tập, đặc biệt là gần gũi giúp đỡ được nhiều người càng tốt, nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong, gần gũi với đồng nghiệp và học sinh. Với cương vị là một người giáo viên, một người tổng phụ trách đội thì luôn luôn phải có cái sáng tạo để phù hợp với cuộc sống, với công việc hiện tại của mình, để làm sao nâng cao chất lượng. Đồng thời tạo ra không khí thực sự tình cảm vui vẻ giữa đồng nghiệp và học sinh.

 Em Y Đoang - Học sinh Trường PTDT-NT huyện

Là một học sinh chăm ngoan của Trường PTDT-NT huyện, em Y Đoang- học sinh lớp 10c - ở xã đặc biệt khó khăn Đăk PNe luôn thể hiện bản chất thật thà, chịu thương, chịu khó trong học tập, thường xuyên giúp đỡ bạn bè trên lớp cũng như tại phòng nội trú cùng các bạn trang lứa, có tinh thần đoàn kết chặt chẽ để cùng nhau tiến bộ. Em Y Đoang cho biết “Điều đầu tiên em học Bác đó là 5 điều Bác Hồ dạy đối với học sinh, với trách nhiệm là một lớp phó học tập, em luôn tham gia xây dựng bài và giúp đỡ bạn bè trong lớp, để trở thành đôi bạn cùng tiến và xứng đáng là con ngoan trò lớp và cháu ngoan Bác Hồ”.

Là một Chi bộ trường học trong những năm qua, Chi bộ Trường PTDT-THCS Bán trú xã Đăk Kôi đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường triển khai cụ thể, có hiệu quả những chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Hàng tháng, hàng tuần nhà trường lồng ghép nội dung này vào nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - hiệu trưởng Trường PTDT-THCS Đăk Kôi cho biết Về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Trường PTDT-THCS Đăk Kôi đã tổ chức các chuyên đề như: Thứ nhất Chi b nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch học tập theo Bác gắn với xây dựng các nhiệm vụ phù hợp với công tác giảng dạy, phù hợp với công tác quản lý, đối với nhân viên thực hiện công tác của mình. Chi bộ đã tổ chức xây dựng được 4 mô hình, đó là:

Mô hình thứ nhất: Tổ chức cho học sinh kể chuyện về Bác vào các ngày thứ 2 đầu tuần, để rèn kỹ năng cho học sinh giao lưu trước đám đông và thực hiện tốt trong kỹ năng viết văn.

Mô hình thứ 2: Nhà trường đã tổ chức việc cho học sinh, tăng gia sản xuất, trồng vườn rau, đối với các em học sinh trồng vườn rau tại trường để tăng gia sản xuất và các em sẽ liên hệ thực tế tại trường về trồng các vườn rau tại gia đình mình ở thôn 1.

 Mô hình thứ 3: Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú là 1 trường có 50% các em học sinh là dân tộc thiểu số ở nội trú và bán trú, nhà trường đã tổ chức cho các em vào các buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ tối tổ chức và hướng dẫn cho các em học để cũng cố kiến thức và qua đó các em làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh.

Mô hình thứ tư: Nhà trường đã phát động cho tất cả những thầy cô trong trường xây dựng Tủ sách về tư tưởng của bác, tủ sách này được tổ chức tại thư viện trường học để các em thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt 15 phút đầu giờ các em sẽ lên để độc sách ,học tập về việc làm của Bác, thể hiện tốt chuyên đề Về chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, là việc làm lâu dài nhưng có thể khẳng định rằng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Kon Rẫy bước đầu đã tạo được sức lan tỏa, thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các tổ chức, đơn vị; trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Trần Lạc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch và Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể: đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/3/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 21/3/2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018 “về xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhìn chung, trong 02 năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản của các cấp ủy Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương của Bác nhất là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các TCCS Đảng đã thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những chuyên đề phù hợp với địa phương, đơn vị mình để sinh hoạt đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Có thể nói về cơ bản, toàn xã hội đều biết chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Điển hình mô hình nhóm phụ nữ, trồng rau sạch và duy trì trẻ đến trường của Chi Hội phụ nữ thôn 1, xã Đăk Pne; mô hình nhóm Hiến máu tình nguyện của Huyện Đoàn, mô hình kể chuyện dưới cờ vào buổi sáng hang tuần của trường Tiểu học Ka Pa Ka Lơng và Tiểu học xã Đắk Tờ Re…và đến nay cũng đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiến tiến như gương em Y Đoang (là học sinh lớp 10C, trường PTTH Dân tộc nội trú huyện), anh Trần Đình Trung (là Phó phòng Văn hóa – Thông tin huyện), chị Trần Thị Thu Phước (là Trưởng Công an huyện), chị Lâm Thị Thanh Hiền (là Biên tập viên Đài TT – TH huyện), chị Nguyễn Thị Kim Hòa (là Bí thư chi bộ thôn 12 xã Đắk Ruồng), anh Nông Trung Thao (là Phó Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ruồng), anh A Thuế (cán bộ Văn Phòng Đảng ủy xã Đắk Tờ re), chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (giáo viên trường PT Dân tộc nội trú huyện), chú U Đê (là đảng viên chi bộ 2 xã Đắk Tờ Lung), anh Trương Duy Đông (là Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập) và đây cũng chính là những tập thể, cá nhân được về hội nghị gặp mặt, tôn vinh trong ngày sinh nhật Bác 19/5/2018. Họ là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua “Làm theo Bác” của  huyện Kon Rẫy.

Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Kon Rẫy, đã xuất hiện nhiều những tập thể tiêu biểu, những cá nhân xuất sắc hlà người gương mu đi đầu trong mi công vic, trong công vic phi thc hin nguyên tc dân ch, hp tình, hp lý và có trách nhim cao, t đó, góp phn xây dng Đng trong sch, vng mnh v chính tr, tư tưởng, t chc và đạo đức, xây dng đội ngũ cán b, là nhng viên gch hng đủ năng lc, phm cht, ngang tm nhim v được giao; ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức li sng và nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hoá" trong ni bộ. Như vậy, dù với cương vị lãnh đạo hay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì mỗi cá nhân đều có thể học tập tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó góp phần bảo vệ, xây dựng sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Lâm Hiền – Thành Trung (Đài TT-TH huyện)  
     
Số lượt xem:388
 Các tin khác:
      Icon  Anh Trần Quốc Vy - Gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện ở Kon Rẫy.
      Icon  Lan tỏa Phong trào: “Tuổi cao gương sáng” ở Kon Rẫy
      Icon  Nghệ nhân Y Gar với những làn điệu dân ca dân tộc Bahnar.
      Icon  Người gọi hồn Cồng Chiêng
      Icon  Đinh Văn Sơn – Người Cựu Chiến Binh Mẫu Mực
      Icon  Những gia đình chia sẻ “Kho báu tình người”
      Icon  Tuổi trẻ Kon Rẫy thi đua “Lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng”.
      Icon  Người Bác sỹ của Nhân dân
      Icon  Người cựu chiến binh làm giàu trên quê hương mới
      Icon  Kon Rẫy nhìn lại 15 năm thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC